Make your own free website on Tripod.com

3- Müziğimizde Ritim ve Ezgi

 

 

Amaç :1.Verilen ritim kalıbındaki süre değerlerini tanıyabilme.

Davranışlar:

           1.Verilen ritim kalıbının tam nota ve tam sus değerlerinden oluştuğunu söyleme.

           2.Verilen ritim kalıbının tam nota,yarım nota  ve tam sus değerlerinden oluştuğunu söyleme.

           3.Verilen ritim kalıbının tam-yarım-çeyrek notalar ve tam sus değerlerinden oluştuğunu söyleme.

 

Amaç :2.Konuşma kalıplarının ritmik yapısını ayırdedebilme.

Davranışlar:

           1.Verilen konuşma kalıbının tam nota ve tam sus değerlerinden oluştuğunu söyleme.

           2.Verilen konuşma kalıbının tam,yarım  notalar ve tam sus değerlerinden oluştuğunu söyleme.

           3.Verilen konuşma kalıbının tam-yarım-çeyrek notalar  ve tam sus değerlerinden oluştuğunu söyleme.

 

Amaç :3.Verilen ezgi kalıplarını tanıyabilme.

Davranışlar:

           Re-la ve do-sol ile ve kalın do-ince do aralıkları içindeki seslerle yapılan ezgi kalıplarında:

           1.Ezgi kalıbındaki başlangıç-bitiş sesini söyleme.

           2.Ezgi kalıbının inici ya da çıkıcı özellikte olduğunu söyleme.

           3.Ezgi kalıbı içindeki durucu sesleri söyleme.

           4.Ezgi kalıbı içindeki yürüyücü sesleri söyleme.

 

Amaç :4.Verilen ritim kalıbındaki süre değerlerini ritim aracıyla vurabilme.

Davranışlar:

           1.Tam nota ile tam sus değerlerindeki ritim kalıbını doğru verme.

           2.Tam,yarım nota ve tam sus değerlerindeki ritim kalıbını doğru verme.

           3.Tam,yarım,çeyrek nota ile tam sus değerlerindeki ritim kalıbını doğru verme.

 

Amaç :5.Verilen nota ve sus değerlerini doğru yazabilme.

Davranışlar:

           1.Tam nota ve tam sus değerlerini doğru işaretleme.

           2.Yarım nota  değerlerini doğru işaretleme.

           3.Çeyrek nota değerlerini doğru işaretleme.

 

Amaç :6.Verilen konuşma kalıplarının ritmik yapısını doğru söyleme.

Davranışlar:

           1.Verilen konuşma kalıbındaki tam nota ve tam sus değerlerini doğru verme.

           2.Verilen konuşma kalıbındaki tam,yarım nota ve tam sus değerlerini doğru verme.

           3.Verilen konuşma kalıbındaki tam,yarım,çeyrek nota ve tam sus değerlerini doğru verme.

           

Amaç :7.Verilen ezgi kalıbını doğru söyleyebilme ve çalabilme.

Davranışlar:

            Re-la; do-sol; kalın do-ince do aralıkları içindeki seslerle yapılan ezgi kalıbın da:

           1.Başlangıç-bitiş sesini söyleme.

           2.İnici ya da çıkıcı özellikteki ezgi kalıbının gidişini doğru verme.

           3.Durucu sesleri doğru verme.

           4.Yürüyücü sesleri doğru verme

 

Amaç:8.Verilen ezgi kalıbından ezgiler oluşturabilme.

Davranışlar:

          1.Verilen ritim kalıbına göre ezgi kalıbını düzenleme.

          2.Verilen ezgi kalıbına uygun ritimlerle sesleri düzenleme.

 

Amaç :9.Sesleri sürelerine göre düzenlemeye istekli olabilme.

Davranışlar:

           1.Duyduğu ritim kalıbını yazmayı isteme.

           2.Verilen konuşma kalıbındaki seslerin sürelerini belirlemekten hoşlanma.

           

Amaç :10.Yalın ritim düzenlemelerini ritim çalgılarıyla çalmaya istekli olabilme.

Davranışlar:

           1.Ritim çalgılarının ritim düzenlemelerindeki çalınışlarını izleme.

           2.Ritim çalgılarını kullanmaya yönelme.

           

Amaç :11.Sesleri yüksekliklerine göre düzenlemeye ilgi duyabilme.

Davranışlar:

           1.Duyduğu seslerin yüksekliklerine dikkat etme.

           2.Verilen ezgi kalıbındaki seslerin yüksekliklerini belirlemekten hoşlanma.

           

Amaç:12.Verilen ezgi kalıbı içindeki seslerden ezgi oluşturmaya istekli olabilme.

Davranışlar:

           1.Verilen ezgi ve ritim kalıplarının uygun olanlarını yeni ezgiler oluşturmak üzere seçme.

           2.Verilen ezgi kalıbına uygun ritimle düzenleme çalışmalarına katılma.

 

Amaç :13.Ezgi ve ritim kalıplarından oluşturulan ezgileri söylemeye ve çalmaya istekli olabilme.

Davranışlar:

           1.Ezgi ve ritim kalıplarından oluşturulan ezgileri tek başına söylemeye ve çalmaya yönelme.

           2.Ezgi ve ritim kalıplarından oluşturulan ezgileri grupla söylemeye ve çalmaya yönelme.

 

Konular :Müziğimizde ritim ve ezgi

         A.Seslerin,susların sürelerine göre çeşitli düzenlenimi.

           1.Tam nota ve tam sus ile düzenlemeler.

           2.Tam-yarım notalar ve tam sus ile düzenlemeler.

           3.Tam-yarım-çeyrek notalar ve tam sus ile düzenlemeler.

           4.Uzatma bağı ile düzenlemeler.

         B.Basit ritim kalıpları ve yazılımı.

           1.Yalın konuşma kalıplarından ritmik kalıpları oluşturma.

           2.Yalın konuşma kalıplarının ritmik yazılımı.

         C.Ezgi kalıpları.

           1.Re-la aralığı içindeki seslerden oluşturulan ezgi kalıpları.

           2.Do-sol aralığında oluşturulan ezgi kalıpları.

           3.Do sesinin kullanıldığı ezgi kalıbı.

           4.İnce ve kalın do aralığında oluşturulan ezgi kalıbı.

         D.Ezgi kalıplarının yalın düzenlenimi.

           1.Verilen ritim kalıbına göre sesleri düzenleyiş.

           2.Ezgi kalıplarına uygun ritimlerle sesleri düzenleyiş.