Make your own free website on Tripod.com

 

Dilbilgisi

AMAÇLAR

Öğrencilere;

1.Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilme, doğru yazabilme, hece ve sesleri ayırabilme
2. Kelime dağarcığını düzeye uygun olarak zenginleştirebilme;
3. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretini kullanabilme;
4. Varlıkların tekil ve çoğul oluşunu kavrayarak adları,yerine göre tekil ve çoğul biçimlerinde kullanabilme;
5. Tür adlarını, özel adları tanıyabilme, bunların adını durumlarına uygun biçimde kullanabilme.
6. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri, eylem bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme,

beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

Öğrencilere Kazandırılacak Beceri ve Davranışlar
1. Kullandığı ve özellikle hayat bilgisi dersinde geçen sözcükleri düzgün söyleyebilmek, doğru yazabilmek ve bu amaçla yazım kılavuzuna başvurabilmek;
2. Kelime dağarcığını zenginleştirmek, insan, hayvan, çiçek, meyve adları, akrabalık terimleri, gün,ay,mevsim adlarını, vb. ni öğrenebilmek,(kazandırılacak kelimelerin bir bölümünün –ci, -lik,-siz ekleriyle türetilmiş kelimelerden seçilmiş olması gerekir)
3. Tür adlarını, özel adları tanımlayabilmek;

4.Adları durumlarına (5 durum) uygun biçimleriyle yazılı ve sözlü anlatımda kullanabilmek;

5.Özel adların ilk harfini büyük yazabilmek, sırası geldikçe ekleri kesme işaret ile ayırabilmek.
6.Etkinliklere bağlı olarak geçen bileşik kelimeleri yazabilmek;

7.Sıfat ve fiil (eylem) kelime türlerini yazılı ve sözlü anlatımda kullanabilmek;( Bu çalışmalarda sıfat ve fiil (eylem) terimleri kullanılacak, tanım yapılmayacak,kelime türlerinin çeşitlerine geçilmeyecek

8. Cümlenin ilk harfini büyük harflerle yazabilmek;
9. Cümlenin sonuna nokta, soru işareti,ünlem işareti koyabilmek;

          10. Virgülü sıralama amacıyla kullanabilmek;

          11. Varlıkların tekil ve çoğul oluşlarını kavrayabilmek,hangi biçimde tekil, hangi biçimde çoğul olduğunu anlayabilmek,adları yerine göre tekil ve çoğul olarak kullanabilmek;
          12. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini(uzunluk,kısalık,renk, vb.), sayısını ve sırasını bildiren kelimeleri kullanabilmek;

          13. Varlıkların yaptığı iş ve eylem bildiren kelimeleri kullanabilmek;

          14. Ses ve heceleri ayırabilmek;satır sonuna sığmayan kelimeleri bölebilmek,(heceler bölerken küçük çizgi işaretini kullanabilmek);

          15.Soru ekini ayrı yazabilmek,görevini kavrayabilmek.