Make your own free website on Tripod.com

 

Dilbilgisi

AMAÇLAR

Öğrencilere;

1.Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilme, doğru yazabilme, hece ve sesleri ayırabilme
2. Kelime dağarcığını düzeye uygun olarak zenginleştirebilme;
3. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretini kullanabilme;
4. Varlıkların tekil ve çoğul oluşunu kavrayarak adları,yerine göre tekil ve çoğul biçimlerinde kullanabilme;
5. Tür adlarını, özel adları tanıyabilme, bunların adını durumlarına uygun biçimde kullanabilme.
6. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri, eylem bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme,

beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

Öğrencilere Kazandırılacak Beceri ve Davranışlar
1. Kullandığı ve özellikle hayat bilgisi dersinde geçen sözcükleri düzgün söyleyebilmek, doğru yazabilmek.
2. Kelime dağarcığını zenginleştirmek, insan, hayvan, çiçek, meyve adlarını yakın akrabalık terimlerini (anne, baba, kız kardeş, abla, ağabey, dede, nine, amca,   

   teyze, hala) öğrenebilmek, doğru olarak kullanabilmek.
3. Özel adların ilk harfini büyük harfle yazabilmek, sırası geldikçe ekleri kesme işaret ile ayırabilmek.
4. Cümlenin ilk harfini büyük harfle yazabilmek.
5. Cümlenin sonuna nokta ya da soru işareti koyabilmek

6. Varlıkların tekil ve çoğul oluşunu kavrayabilmek; hangi biçimde tekil, hangi biçimde çoğul olduğunu anlayabilmek;adları yerine görer tekil ve çoğul olarak kullanabilmek;
7. Varlıkların özelliklerini, niteliklerini(uzunluk,kısalık,renk, vb.), sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek;

8.Varlıkların yaptıkları iş ve eylemleri bildiren kelimeleri bulabilmek;

9. Ses ve heceleri çıkarabilme.