Make your own free website on Tripod.com

Coğrafya ve Dünyamız

Özel Amaçlar

1- "Coğrafya ve Dünyamız" ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

2- Coğrafyanın konusu bilgisi

3- Coğrafya öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme

4- Dünyanın özellikleri bilgisi

5- Dünyanın hareketleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi

6- Dünyanın hareketlerinin sonuçlarını açıklayabilme

7- Kıt'aları tanıyabilme

8- Kıt'alarm özellikleri bilgisi

9- Okyanusları tanıyabilme

10- Okyanusların özellikleri bilgisi

11- Model küre üzerinde kıtaların ve okyanusların yerini gösterebilme

12- Dünya üzerinde herhangi bir yerin coğrafî konumunu açıklayabilme

13- Dünya üzerinde herhangi bir yerin matematik ko­numunun sonuçlarını kavrayabilme

14- Dünya üzerinde herhangi bir yerin özel konumunun sonuçlarını kavrayabilme

15- Türkiye haritası üzerinde herhangi bir yerin coğrafî konumunu bulabilme

16- Dünyamızda insanlığı etkileyen başlıca olaylar bilgisi

17- Dünyamızda  insanlığı  etkileyen  başlıca  olayların önemini kavrayabilme

18- 20. yüzyılda bilim ve teknolojide meydana gelen bazı önemli olayların insanlığa etkileri bilgisi

Konular

A- Coğrafya

1- Coğrafyanın konusu

2- Coğrafya öğrenmenin gerekliliği

B- Dünyamız

1- Dünyamızı tanıyalım (Dünyamızın Güneş sistemi içindeki yeri, Dünyamızın şekli, yüz ölçümü, ekseni, ek­vator, kutup noktalan, yarım küreler, paralel ve meridyen da­ireleri)

2- Dünyanın hareketleri ve sonuçlan

a. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi ve sonuçları

b. Dünyanın güneş çevresindeki hareketi ve sonuçları

3-Kıt'alar

4- Okyanuslar (Kıt'alar ve okyanusların yeryüzündeki dağılışları üzerinde durulacak, konular öğretime yardımcı unsurlarla pekiştirilecektir.)

5- Dünya üzerindeki herhangi bir yerin coğrafî ko­numunun belirlenmesi (enlem ve boylam)

a. Matematik konum ve sonuçlan (Meridyenler arasındaki saat farkı, Türkiye'den örnekler verilerek açıklanacaktır.)

b. Özel konum ve sonuçları (Türkiye örnek olarak alınacaktır.)

C- İnsanlığı Tehdit Eden Bazı Önemli Olaylar

1- Dünyamızda bazı canlı türlerin yok olmasının doğal dengeye etkisi

2- Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi (su, besin, enerji, madenler vb.)

3- Savaş, açlık ve israf

4- Nükleer, biyolojik ve kimyasal silâhlar ile mayınların kullanımı

5- Başlıca bulaşıcı hastalıklar (AİDS "Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu", Hepatit B)

6- Eğitimsiz nüfus ve işsizlik

Ç- 20. Yüzyılda Bilim ve Teknolojide Meydana Gelen Bazı Gelişmeler ve Önemli Olaylar

1- Nükleer enerji

2- İletişim teknolojileri

3- Uzayın keşfi

4- Ulaşım teknolojileri

'5- Silâhsızlanmaya gidilmesi

6- Doku ve organ nakli