Make your own free website on Tripod.com

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

A- Coğrafî Bölge ve Bölüm

1- Bölge, bölüm ve yöre

2- Türkiye'de coğrafî bölgeleri oluşturan etmenler

B-Türkiye'nin Coğrafî Bölgeleri ve Bölümleri

1- Karadeniz, Bölgesi

a. Batı Karadeniz Bölümü

b. Orta Karadeniz Bölümü

c. Doğu Karadeniz Bölümü

2- Marmara Bölgesi

a. Yıldız Bölümü

b. Ergene Bölümü

c. Çatalca-Kocaeli Bölümü

ç. Güney Marmara Bölümü

3- Ege Bölgesi

a. Ege Bölümü

b. İç Batı Anadolu Bölümü

4- Akdeniz Bölgesi

a. Antalya Bölümü

b. Adana Bölümü

5- Güneydoğu Anadolu Bölgesi

a. Orta Fırat Bölümü

b. Dicle Bölümü

6- Doğu Anadolu Bölgesi

a. Yukarı Fırat Bölümü

b. Erzurum-Kars Bölümü

c. Yukarı Murat-Van Bölümü

ç. Hakkâri Bölümü

7- iç Anadolu Bölgesi

a. Konya Bölümü

b. Yukarı Sakarya Bölümü

c. Orta Kızılırmak Bölümü

ç. Yukarı Kızılırmak Bölümü

C. Türkiye'nin Stratejik Durumu

1- Türkiye'nin jeopolitik yeri ve önemi

2- İç tehdit

3- Dış tehdit

4- Yurt sevgisi