Make your own free website on Tripod.com

 

6- Çıkarma İşlemi

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 15 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Yedi, sekiz ve dokuz basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Yedi basamaklı bir doğal sayıdan, yedi basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

2. Sekiz basamaklı bir doğal sayıdan, yedi veya sekiz basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

3. Dokuz basamaklı bir doğal sayıdan; yedi, sekiz veya dokuz basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

4. Yedi, sekiz veya dokuz basamaklı iki doğal sayının çıkarma işleminde, verilmeyen eksileni veya çıkanı bulup yazma

5. Yedi, sekiz veya dokuz basamaklı iki doğal sayının çıkarma işleminde,belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları bulup yazma

6. Yedi, sekiz veya dokuz basamaklı iki doğal sayının çıkarma işleminin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme

 

Hedef 2 : Doğal sayılarla zihinden çıkarma içlemini yapabilme

Davranışlar

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan, iki basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

2. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, 100 ün en çok dokuz katı olan bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

4. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, 1 000 in en çok dokuz katı olan bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

5. Beş basamaklı bir doğal sayıdan; 100, 1 000 veya 10 000 in en çok dokuz katı olan bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

6. Altı basamaklı bir doğal sayıdan; 100, 1 000 veya 10 000 in en çok dokuz katı olan bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

 

Hedef 3 : Paydaları en çok iki basamaklı olan kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Paydalarından biri diğerinin katı olacak şekilde verilen iki basit kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

2. Paydalarından biri diğerinin katı olacak şekilde verilen iki bileşik kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

3. Paydalarından biri diğerinin katı olacak şekilde verilen iki tam sayılı kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

4. Paydaları bir basamaklı ve aralarında asal birer sayma sayısı olan iki basit kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

5. Paydaları bir basamaklı ve aralarında asal birer sayma sayısı olan iki bileşik kesrin çıkarına işlemini yapıp sonucu yazma

6. Paydaları bir basamaklı ve aralarında asal birer sayma sayısı olan iki tam sayılı kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

7. Şekille verilen iki kesrin çıkarmasına ait işlemi yapıp sonucu yazma

8. Bir doğal sayıdan, bir kesri çıkarıp sonucu yazma

9. Kesirlerle yapılan bir çıkarma işleminin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme

 

Hedef 4 : Ondalık kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Tam kısımları en çok dört basamaklı, kesir kısımları en çok üç basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

2. Tam kısımları en çok dört basamaklı ve birinin kesir kısmı bir, diğerinin kesir kısmı iki basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

3. Tam kısımları en çok dört basamaklı ve birinin kesir kısmı iki, diğerinin kesir kısmı üç basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

4. Tam kısımları en çok dört basamaklı, kesir kısımları en çok üç basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işleminde, verilmeyen eksilen veya çıkanı bulup yazma

5. Tam kısımları en çok dört basamaklı, kesir kısımları en çok üç basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işleminde, belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları bulup yazma

6. Tam kısımları en çok dört basamaklı, kesir kısımları en çok üç , basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işleminin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme .

 

KONULAR

1. Doğal Sayılarla çıkarma işlemi

2. Doğal Sayılarla Zihinden çıkarma işlemi

3. Kesirlerle çıkarma işlemi

4. Ondalık Kesirlerle çıkarma işlemi