Make your own free website on Tripod.com

 

6- Çıkarma İşlemi

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 15 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : En çok altı basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. En çok altı basamaklı bir doğal sayıdan; onluk, yüzlük, binlik, on binlik veya yüz binlik bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen en çok altı basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu söyleyip yazma

2. En çok altı basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik, on binlik veya yüz binlik bozmayı gerektirecek şekilde verilen en çok altı basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu söyleyip yazma

3. Bir çıkarma işleminde, eksilen veya çıkandan verilmeyeni bulup yazma

4. Bir çıkarma işleminde, belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları bulup yazma

5. Bir çıkarma işleminin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme

 

Hedef 2 : Doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

3. 100, 1000 ve 10 000 in en çok 9 katı olan bir doğal sayıdan; 100,1 000 veya 10 000 in en çok 9 katı olan bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, 10 ve 100 ün katı olan bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektiren bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

 

Hedef 3 : Paydaları en çok iki basamaklı olan kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Eşit paydalı iki basit kesrin çıkarma işlemini yaparak sonucu söyleyip yazma

2. Eşit paydalı iki basit kesrin çıkarma işleminde, eksilen veya çıkandan verilmeyeni bulup yazma

3. Eşit paydalı iki basit kesrin çıkarma işlemini şekille gösterme

4. Eşit paydalı iki bileşik kesrin çıkarma işlemini yaparak sonucu söyleyip yazma

5. Eşit paydalı iki tam sayılı kesrin çıkarma işlemini yaparak sonucu söyleyip yazma

 

Hedef 4 : Paydası 10,100, 1 000 olan ondalık kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1.Paydası 10 veya 100 olan eşit paydalı iki basit kesrin çıkarma işlemini şekille gösterme

2. Paydası 10, 100 veya 1 000 olan eşit paydalı iki basit kesrin çıkarma işlemini yaparak sonucu yazma

3. Tam ve kesir kısmı bir basamaklı bir ondalık kesirden, bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

4. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı en çok üç basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işlemini yaparak sonucu yazma

5. Tam kısmı en çok altı basamaklı, kesir kısmı en çok üç basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işlemini yapıp sonucu yazma

6. En çok altı basamaklı bir doğal sayıdan, tam kısmı en çok altı ve kesir kısmı en çok üç basamaklı olan bir ondalık kesri çıkarıp sonucu yazma

7. Tam kısımları en çok altı basamaklı, eksilenin kesir kısmı bir, çıkanın kesir kısmı iki veya üç basamaklı olan iki ondalık kesrin çıkarma işlemini yaparak sonucu yazma

 

KONULAR

1. Doğal Sayılarla çıkarma işlemi

2. Doğal Sayılarla Zihinden çıkarma işlemi

3. Kesirlerle çıkarma işlemi

4. Ondalık Kesirlerle çıkarma işlemi