Make your own free website on Tripod.com

 

6- Çıkarma İşlemi

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 17 Ders Saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. En çok dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen en çok dört basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

2. En çok dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen en çok dört basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının çıkarma işleminde, belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları bulup yazma

 

Hedef 2 :10 un katı olan en çok dört basamaklı doğal sayılardan, 10 un katı olan iki, üç ve dört basamaklı doğal sayıların zihinden çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1.İki basamaklı bir doğal sayıdan, iki basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme  

2.10 un katı olan en çok dört basamaklı bir doğal sayıdan, birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, 100 ün katı olan üç basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

4. Dört basamaklı bir doğal sayıdan 100 ün katı olan üç basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

5. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, dört basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

 

Hedef 3 : Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Davranışlar

1. İki terimli bir toplama işleminde, toplamın toplananların her birinden büyük olduğunu söyleme

2. Verilen bir çıkarma işleminde; eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişkiyi söyleme

3. En çok dört basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde verilen bir toplama işleminde, verilmeyen toplananı bulup yazma

4. En çok dört basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde verilen bir çıkarma işleminde, verilmeyen terimi bulup yazma

5. En çok dört basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde verilen bir çıkarma işleminde, boş bırakılan basamaklara uygun rakamları yazma

 

Hedef 4 :Paydaları 2, 4, 3 ve 6 olan eşit paydalı basit kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. İki basit kesrin çıkarma işlemini gösteren bir şekle uygun sayısal ifadeyi yazma

2. İki basit kesre ait çıkarma işlemini yapma

3. İki basit kesrin çıkarma işlemini gösteren şekli çizme

4. İki basit kesrin farkını, verilenler arasından seçip işaretleme

5. İki basit kesrin çıkarma işleminde, verilmeyen ya da eksik bırakılan terimi bulup yazma

 

Hedef 5 :Paydaları 2, 4, 3 ve 6 olan eşit paydalı basit kesirlerle çıkarma işlemini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Paydaları 2, 4, 3 veya 6 olan eşit paydalı iki basit kesrin çıkarma işlemini gerektiren bir problemi çözme

2. Eşit paydalı basit kesirleri kullanarak, çıkarma işlemiyle çözülebilecek bir problem yazma

 

KONULAR

1. Doğal Sayılarla çıkarma işlemi

2. Doğal Sayılarla Zihinden çıkarma işlemi

3. Toplama ve çıkarma işlemleri Arasındaki ilişki

4. Paydaları 2, 4, 3 ve 6 Olan Eşit Paydalı Basit Kesirlerle çıkarma işlemi

5. Eşit Paydalı Basit Kesirlerle çıkarma işlemiyle ilgili Problemler