Make your own free website on Tripod.com

 

7- Çıkarma İşlemi

 

ÜNITENIN SÜRESİ : 16 Ders Saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan,onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğal sayının çıkarma işlemini şekille gösterme

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak çıkarıp sonucu söyleyip yazma

3. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğal sayıyı alt alta veya yan yana çıkarıp sonucu söyleyip yazma

4. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen iki basamaklı bir doğal sayının çıkarma işlemini şekille gösterme

5. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak çıkarıp sonucu söyleyip yazma

6. iki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen iki basamaklı bir doğal sayıyı alt alta veya yan yana çıkarıp sonucu söyleyip yazma

7. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen bir doğal sayının çıkarma işlemini şekille gösterme

8. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğa] sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak çıkarıp sonucu söyleyip yazma

9. iki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğa] sayıyı alt alta veya yan yana çıkarıp sonucu söyleyip yazma

          10. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen iki basamaklı bir doğal sayının çıkarma işlemini şekille gösterme

          11. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak çıkarıp sonucu söyleyip yazma

          12. iki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen iki basamaklı bir doğal sayıyı alt alta veya yan yana çıkarıp sonucu söyleyip yazma

 

Hedef 2 : 20 ye kadar olan doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan, iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarma işlemindeki eksileni onluk ve birliklerine ayırarak zihinden çıkarıp sonucu söyleme

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı; eksilenin birlik sayısına göre çıkanı iki sayının toplamı şeklinde ayırarak zihinden çıkarıp sonucu söyleme

 

Hedef 3 :En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayının çıkarma işlemini gerektiren iki çıkarma işlemiyle çözülebilecek bir problemi çözme

2. İki basamaklı iki doğal sayının çıkarma işlemini gerektiren iki çıkarma işlemiyle çözülebilecek bir problemi çözme

3. En çok iki basamaklı doğal sayıları kullanarak, iki çıkarına işlemiyle çözülebilecek bir problem yazma

 

Hedef 4 . Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Davranışlar

1. Verilen bir toplama işleminde, toplamın toplananların her birinden büyük olduğunu söyleme

2. Verilen bir çıkarma işleminde; eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişkiyi söyleme

3. En çok iki basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde verilen bir çıkarma işleminde, boş bırakılan basamaklara uygun rakamları yazma

4. En çok iki basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde verilen bir çıkarma işleminde, eksilen veya çıkan verilmediğinde verilmeyen terimi bulup yazma.

5. En çok iki basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde verilen bir çıkarma işleminin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme

 

Hedef 5 :En çok iki basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek iki işlemli bir problemi çözme

2. En çok iki basamaklı doğal sayıları kullanarak, toplama ve çıkarma işlemleriyle çözülebilecek iki işlemli bir problem yazma

 

KONULAR

1 . Doğal Sayılarla çıkarma işlemi

2. Doğal Sayılarla Zihinden Çıkarma işlemi

3. Çıkarma işlemiyle ilgili Problemler

4. Toplama ve çıkarma işlemleri Arasındaki İlişki

5. Toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili Problemler