Make your own free website on Tripod.com

 

7- Çıkarma İşlemi

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 23 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : 20 ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini kavrayabilme

Davranışlar

1. "Eksildi, çıktı, eksi, kaldı" kelimelerinin çıkarma işlemi ile ilgili olduğunu söyleme

2. iki doğal sayının çıkarma işlemini, "eksildi, çıktı, eksi. kaldı" kelimelerini kullanarak yazma

3. Bir basamaklı doğal sayılardan oluşan bir çıkarma işlemini (-) eksi işaretini kullanarak yazma

4. Bir basamaklı iki doğal sayının çıkarma işlemini yan yana yazarak gösterme

5. Bir basamaklı iki doğal sayının çıkarma işlemini alt alta yazarak gösterme

6. Bir çıkarma işleminde; eksilen, çıkan ve farkı gösterip yazma

7. Eksileni, çıkanı ve farkı verilen bir çıkarma işlemini sayı doğrusunda gösterme

 

Hedef 2 : 20 ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazma

3. Eksileni ve farkı verilen bir çıkarma işleminde, çıkanı bulup yazma

4. Sayı doğrusunda; eksileni, çıkanı ve farkı verilmiş olan bir çıkarma işlemini yazma

5. Sayı doğrusunda, eksileni ve çıkanı verilen bir çıkarma işleminde farkı bulup yazma

6. Sayı doğrusunda, eksileni ve farkı verilen bir çıkarma işleminde çıkanı bulup yazma

 

Hedef 3 : 20 ye kadar olan doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çıkarıp sonucu söyleme

 

Hedef 4 :20 ye kadar olan doğal Sayılarla çıkarma işlemini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayının çıkarılmasını gerektiren bir işlemle çözülebilecek problemde :

a. Verilenleri söyleyip yazma

b. İstenilenleri söyleyip yazma

c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

d. Problemi çözüp sonucu söyleme

e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

 

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayının çıkarılmasını gerektiren bir işlemle çözülebilecek problemde :

a. Verilenleri söyleyip yazma

b. İstenilenleri söyleyip yazma

c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

d. Problemi çözüp sonucu söyleme

e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

 

3. 20 ye kadar olan doğal sayılar içinde verilen iki doğal sayıyı kullanarak, yalnız bir çıkarma işlemiyle çözülebilecek bir problem yazma

 

Hedef 5 :20 ye kadar olan doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Davranışlar

1. İki toplananı ve toplamı verilen bir toplama işleminde, toplamın toplananların her biriyle ilişkisini söyleme

2. Eksileni, çıkanı ve farkı verilen bir çıkarma işleminde; eksilen, çıkan ve fark ilişkisini söyleme

3. Bir çıkarma işleminde, çıkan ile fark verildiğinde eksilenin nasıl bulunacağını söyleme

4. Toplamın ve toplananlardan birinin verildiği bir toplama işleminde, diğer toplananın nasıl bulunacağını söyleme

 

Hedef 6 : 20 ye kadar olan doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. Bir basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren iki işlemle çözülebilecek bir problemde :

a. Verilenleri söyleyip yazma

b. İstenilenleri söyleyip yazma

c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemleri nedenleriyle söyleme

d. Problemi çözüp sonucu söyleme

e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığı kontrol etme

 

2. İki basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren iki işlemle çözülebilecek bir problemde :

a. Verilenleri söyleyip yazma

b. İstenilenleri söyleyip yazma

c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemleri nedenleriyle söyleme

d. Problemi çözüp sonucu söyleme

e. Probleminin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

 

3. İki toplama veya çıkarma işlemiyle çözülebilecek bir problemde :

a. Verilenleri söyleyip yazma

b. İstenilenleri söyleyip yazma

c. Probleme uygun şekli veya şemayı çizme

ç. Problemin çözümünde yapacağı işlemi nedenleriyle söyleme

d .Problemi çözüp sonucu söyleme

e. Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etme

 

KONULAR

1. 1 ile 5 Arasındaki Doğal Sayılarla çıkarma işlemi

2. 1 ile 10 Arasındaki Doğal Sayılarla çıkarma işlemi

3. 1 ile 20 Arasındaki Doğal Sayılarla çıkarma işlemi

4. 1 ile 20 Arasındaki Doğal Sayılarla Zihinden çıkarma işlemi

5. Çıkarma işlemiyle ilgili Problemler

6. Toplama ve çıkarma işlemleri Arasındaki ilişki

7. Toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili Problemler