Make your own free website on Tripod.com

 

10-Çevremizdeki maddeler

 

Ü  N  İ  T  E     P  L  A  N  I

 

Okulu                           : Kazım Orbay İlköğretim Okulu

Sınıfı                            : 3-D

Ünite No                       : 10

Ünitenin Adı                  : Çevremizdeki Maddeler

Ünitenin süresi              : 01.05.2000'den,18.05.2000'e kadar ( 20 işgünü ).

 

Mihver Ders                  : HAYAT BİLGİSİ

Hedef ve Davranışlar :

Hedef-1.Çevredeki maddeleri tanıyabilme

Davranışlar :

    1.Çevresinde gördüğü her şeyin madde olduğunu söyleme/yazma

    2.Çevresindeki maddelere örnekler verme

    3.Maddenin yer kapladığını söyleme/yazma

 

Hedef-2.Maddenin hallerini tanıyabilme

Davranışlar :

    1.Maddenin katı, sıvı, gaz olmak üzere üç çeşit olduğunu söyleme/yazma

    2.Katı maddelere çevresinden örnekler verme

    3.Sıvı maddelere çevresinden örnekler verme

    4.Sıvıların, akışkan olduğunu söyleme/yazma

    5.Sıvıların bulunduğu yerin şeklini aldığını söyleme/yazma

    6.Nefes alırken, ciğerlerimize hava dolduğunu söyleme/yazma

    7.Gaz halindeki maddelere çevresinden örnekler verme

    8.Maddelerin erimesine, donmasına,buharlaşmasına çevresinden örnekler verme

 

Hedef-3.Çevresindeki maddelerden yararlanma bilgisi

Davranışlar :

    1.Çevresinde gördüğü değişik cisimlerin, hangi maddelerden yapıldığını söyleme/yazma

    2.Okulun / evin yapımında kullanılan maddelere örnekler verme

    3.Ev / okul mobilyalarının yapımında kullanılan maddelere örnekler verme

    4.Sıvı halinde bulunan maddelerin kullanıldığı yerlere örnekler verme

    5.Gaz halindeki maddelerin kullanıldığı yerlere örnekler verme

 

Hedef-4.Katı maddeleri özellikleri ile belirleyebilme

Davranışlar :

    1.Maddelerin ağır ve hafif olabileceklerini söyleme/yazma

    2.Birden çok maddeyi el ile kaldırarak ağır ve hafif olanını söyleme/yazma

    3.Maddelerin terazi ile tartıldığını söyleme

    4.Verilen maddeleri terazi ile tartarak ağır ve hafif olanını söyleme/yazma

    5.Verilen katı maddeleri sert ve yumuşaklığına göre ayırt etme

    6.Katı maddelerin yüzeylerinin pürüzlü ve pürüzsüz olduğunu fark etme

 

KONULAR :

    1.Çevremizdeki maddeler

    2.Maddenin halleri

    3.Maddenin özellikleri

    4.Çevremizdeki maddelerden yararlanma

 

Belirli gün ve haftalar:

                                   1.Trafik Haftası(Mayıs Ayının İlk Cumartesi Başlar).

                                   2.Avrupa Günü (5 Mayıs).

                                   3.Sakatlar Haftası(10-16 Mayıs).

                                   4.Anneler Günü(Mayısın 2.Pazarı).

                                   5.Hava Şehitlerini Anma Günü (15 Mayıs).

                                   6.Müzeler Haftası(18-24 Mayıs).

                                   7.19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.

 

 

İ F A D E   V E   B E C E R İ   D E R S L E R İ

 

Ders : TÜRKÇE

A.ANLAMA

  Amaçlar :Bu derste öğrencilere;

                       1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme,olay,film v.b.izleme beceri ve alışkanlığını;

           2.Dinlediklerini,izlediklerini,okuduklarını doğru anlama ve yorumlama,

           3.Dinleme,izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanımak ve sevme duygusunu kazandırmaktır.

 

  Konular:

   Dinleme ve İzleme Tekniği Bakımından:

                       1.Öğretmenin konuşmasını dinleyebilmek,izleyebilmek.

           2.8-10 dakikalık bir masalı dinleyebilmek.

                       3.Radyo,teyp,pikap v.b araçları başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilmek.

 

   Okuma Tekniği Bakımından:

           1.Açık yazılmış basit bir öyküyü kişilerin konuşmalarını canlandırarak okuyabilmek.

           2.Düzeyine uygun şiir ve tekerleme söyleyebilmek.

           3.Hızlı ve anlayarak okuyabilmek.

           4.Okumayı kesmeden sayfaları çevirebilmek.

 

   Anlama Tekniği Bakımından:

           1.Dinlenen izlenen ya da okunan parçaya başlık bulabilmek.

           2.Olaylar dizisini bozmadan okuduğunu anlayabilmek.

 

B.ANLATIM

  Amaçlar :

           1.Düzeye uygun sorular hazırlayabilme,sorulara cevap verebilme.

           2.Bilinen kısa bir masalı,bir öyküyü,izlenen bir olayı düzeye uygun bir şekilde anlatabilme.

           3.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek,anlaşılabilecek gibi kelimeleri güçlük çekmeden yerinde kullanabilme.

           4.Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme,noktalama işaretlerini kullanabilme.

            5.Birlikte çalışabilme,işbirliği yapabilme ve yardımlaşma beceri ve alışkanlıklarını kazanabilme.

 

  Konular:

   Sözlü Olarak:

           1.Görülen ya da yaşanan bir olayı anlatabilmek.

           2.Basit resimlerden anlam çıkartabilmek ve bunları birbirine bağlıyarak anlatabilmek.

           3.Düzeye uygun ve sanat değeri olan şiirleri ezbere okuyabilmek.

 

   Yazılı Olarak:

           1.Düzeye uygun kısa bir masalı 3-5 cümle ile yazabilmek.

           2.Kısa bir mektup,zarf üstü,kutlama kartı yazabilmek.

 

C.DİLBİLGİSİ

  Amaçlar :

           1.Bu sınıfların uygulaması gereken yazım kurallarını uygulayabilme ve noktalama işaretlerini kullanabilme.

           2.Varlıkların özelliklerini,niteliklerini,sayılarını,yaptıkları işleri bildiren kelimeleri tanıyıp söyleme.

 

  Konular :

           1.Cümlelerin sonuna nokta,soru işareti ya da ünlem koyabilmek.

           2.Varlıkların özelliklerini,niteliklerini,sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek.

                       3.Varlıkların yaptıkları iş ve eylemleri bildiren kelimeleri kullanabilmek.

 

D.YAZI

  Amaç :7-Yazıda istif ve blok ile ilgili anlam bilgisi.

  Davranışlar:

            1.Yazının, kağıt yüzeyine diziliş ve yazılışının tasarımına istif denildiğini söyleme/yazma.

            2.Yazının kağıt yüzeyine, göze hoş gelecek şekilde yerleştirilip yazılmasına "blok" denildiğini söyleme/yazma.

 

  Amaç :8-Bitişik eğik yazı ile blok yapma becerisi.

  Davranışlar:

                       1.Blok şeklinde yazılmış yazı örneklerini inceleme.

           2.Blok şeklinde yazılan yazının kenarlarında kalan boşlukları gösterme.

                       3.Blok şeklinde yazılacak atasözünü veya özdeyişi seçme.

           4.Kelimeler arasında, büyük harflerde "E" harfi kadar aralık bırakma.

                       5.Kelimeler arasında küçük harflerde "e" harfi kadar aralık bırakma.

           6.Cümleler arasında, kelimeler arasındaki aralığın bir buçuk katı kadar aralık bırakma.

           7.Satırlar arasında, büyük harflerde en fazla bir harf boyu kadar aralık bırakma.

           8.Satırlar arasında, küçük harflerde harf uzantısının yarısı kadar aralık bırakma.

 

  Konular    :

1.Yazıda istif ve blok

                a)İstif ve blok bilgisi

                b)Bitişik eğik yazı ile blok yapma

 

Okunacak metinler:

 

Ders  : MATEMATİK

Bölme İşlemi

Hedef 4 : Dört işlemi kullanarak problem çözebilme .

Davranışlar

    1. Dört basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde; toplama, çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerinden biri veya bir kaçıyla çözülebilecek en çok üç işlemli bir problemi çözme

    2. Dört basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde; toplama, çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerinden biri veya birkaçıyla çözülebilecek en çok üç işlemli bir problem yazma

 

Konular

    1. Dört işlemle ilgili Problemler

 

Ders:RESİM-İŞ

Amaçlar:

            1.Çalışmalarında pastel boyayı kullanabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4

                        2.Kolay baskı tekniklerinin farkına varabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4,5,6,7

            3.Çalışmalarında kolay baskı tekniklerini kullanabilme.

            Davranışlar:1,2,3,,4

            4.Duygu ve düşüncelerini farklı tekniklerle iki boyutlu tasarım çalışması olarak uygulayabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4,5

            5.Sanat eserlerine ilgi duyabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4,5,6

 

Konular:

                        1.Pastel boya çalışmaları.

            2.Kolay baskı teknikleri ile çalışmalar.

            3.İki boyutlu tasarım çalışmaları.

            4.Sanat eserleri.

 

Ders : MÜZİK

Amaçlar :

                        1.Dağarcığındaki şarkıları söyleyip dinlediği ortamlara göre kümeleyebilme.

           Davranışlar:1,2,3

            2.Dağarcığındaki sayışma ve tekerlemeleri diğer müzik türlerinden ayırdedebilme.

           Davranışlar:1,2

            3.Dağarcığındaki oyunlu müzikleri hızlarına göre kümeleyebilme.

           Davranışlar:1,2

            4.Çevresinde oynanan halk oyunlarının müziklerini diğer oyunlu müziklerden ayırdedebilme.

           Davranışlar:1,2

            5.Dağarcığındaki şarkıları tür özelliklerine uygun söyleyebilme.

Davranışlar:1,2

6.Dağarcığındaki sayışma ve tekerlemeleri tür özelliklerine uygun söyleyebilme.

           Davranışlar:1,2

            7.Dağarcığındaki şarkıları özelliklerine uygun söylemekten zevk alabilme.

           Davranışlar:1,2,3

            8.Dağarcığındaki sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemekten zevk alabilme.

           Davranışlar:1,2,3

 

Konular :

Müziğimizde tür.

            1.Dağarcığımızdaki şarkılarımızın özellikleri.

            a.Okul şarkılarımızın özellikleri.

            b.Okul dışı şarkılarımızın özellikleri.

            2.Dağarcığımızdaki sayışma ve tekerlemelerin özellikleri.

            3.Dağarcığımızdaki oyunlu müzikler.

           a.Okulda öğrendiğimiz oyun müzikleri,

            b.Halk oyunlarımızın müzikleri.

 

Öğrenilecek şarkılar:

 

 

Ders :BEDEN EĞİTİMİ

Amaçlar :

                        1.Koşularda dayanıklılığı geliştirme.

           Davranışlar:1,2,3,4

            2.Atmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme.

           Davranışlar:1,2,3,4,5,6

            3.Top alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirme.

           Davranışlar:1,2,3,4,5,6,7,8,9

            4.Basit ritimli melodiler ile oynayabilme.

           Davranışlar:1,2,3

            5.Halk oyunları ve şarkılı oyunlarda işbirliği yapma,kurallara uyabilme.

            Davranışlar:1,2

 

Konular :

                        1.Dayanıklılık koşuları.

            2.Küçük araçları uzağa ve hedefe atma.

                        3.Topla eğlenceli oyun ve yarışmalar.

            4.Şarkılı oyunlar.

                        5.Halk oyunları.

 

Ders :BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

Konular :1.Monolog,diyalog,grup tartışmaları.

 

 

 

 

Yöntemler : Anlatım,Soru-Cevap,Gözlem,İnceleme,Deney.

Kaynaklar :

Levha ve Afişler : Katı, sıvı ve gaz halindeki çeşitli maddelerin resimleri

Video Kaset      : Katı, sıvı, gaz

Araç ve Gereçler : Taş,tahta,demir,plastik,kumaş vb. katı maddeler, su,süt,kolonya gibi sıvı maddeler, lastik,balon, cam balon, tıpa,buz, terazi.