Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

9-Çevremizdeki Canlılar

 

 

Ü  N  İ  T  E    P  L  A  N  I

 

Okulu                : Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Sınıfı                 : 2-B

Ünite No            : 9

Ünitenin Adı       : Çevremizdeki Canlılar

Ünitenin süresi   : 25.04.2000'den,18.05.2000'e kadar ( 20 işgünü ).

 

Mihver Ders       :HAYAT BİLGİSİ

Hedef ve Davranışlar :

Hedef :1-Çevremizdeki hayvanları tanıyabilme

Davranışlar :

1.Çevresindeki hayvanların nelerle beslendiklerini söyleme/yazma

            2.Yeterince beslenemeyen hayvanların zayıflayıp hastalanacağını söyleme

            3.Çevresindeki hayvanların nerelerde yaşadıklarını söyleme / yazma

 

Hedef :2-Hayvanlardan yararlanma bilgisi

Davranışlar :

            1.Çevremizdeki hayvanlardan hangi besinleri elde ettiğimizi söyleme / yazma

            2.Çevremizdeki hayvanların derisinden neler yapıldığını söyleme/yazma

            3.Çevremizdeki hayvanların yününden neler yapıldığını söyleme/yazma

            4.Çevremizdeki hayvanların gücünden nasıl yararlanıldığını söyleme/yazma

            5.Çevremizdeki hayvanların diğer yararlarına örnekler verme

 

Hedef :3-Bitkileri tanıyabilme

Davranışlar :

            1.Çevresinde yetişen bitkilerin adını söyleme/yazma

            2.Bitkilerde kök, gövde, dal, yaprak, çiçek ve meyveyi gösterme

            3.Tohum ile bitki arasındaki ilişkiyi söyleme

            4.Bitkilerin hangi kısımlarında besin depoladıklarını söyleme/yazma

 

Hedef :4-Bitkilerin büyüme şartları bilgisi

Davranışlar :

            1.Tohumun çimlenmesinde nelere ihtiyaç olduğunu söyleme

            2.Bitkilerin büyümesi için güneş, hava, toprak, suya ihtiyaç olduğunu söyleme/yazma

            3.Bitki yeterli su alamaz ise ne olacağını söyleme

            4.Yağmurun bitkilerin büyümesine etkisini söyleme

            5.Aşırı yağmurun,bitkilere zarar verdiğini söyleme

 

Hedef :5-Bitkilerden yararlanma bilgisi

Davranışlar :

            1.Çevremizde yiyecek olarak yararlandığımız bitkilerin adını söyleme/yazma

            2.Bu bitkilerin hangi kısımlarının yenildiğini söyleme/yazma

            3.Çevremizde yakacak olarak yararlandığımız  bitkilerin adını söyleme

            4.Çevremizde yiyecek olarak yararlandığımız bitkilerin adını söyleme

            5.Çevremizde ilaç olarak yararlandığımız bitkilerin adını söyleme

6.Çevremizde süs olarak yararlandığımız bitkilerin adını söyleme

 

Hedef :6-Canlıları koruma bilgisi

Davranışlar :

1.Hayvanları korumamız için neler yapmamız gerektiğini söyleme

2.Bitkileri korumak için neler yapmamız gerektiğini söyleme

            3.Ülkemizde soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan hayvanlara örnekler verme

 

Hedef :7-Canlıları koruyabilme

Davranışlar :

            1.Hayvanları bilinçsiz avlamama

            2.Bazı bitkilere/hayvanlara zarar vermeden tarımsal ilaçlama yapma

            3.Bitki/hayvanlara zarar verici davranışlarda bulunmama

 

Konular :

  A-Hayvanlar

    1.Hayvanların yaşayışı

    2.Hayvanların yararları

  B-Bitkiler

    1.Bitkileri tanıma

    2.Bitkilerde büyüme

    3.Bitkilerin yararları

  C-Canlıları koruma

 

Belirli Gün ve Haftalar :

1.Trafik Haftası (Mayısın ilk Cumartesi başlar).

                           a.Trafik nedir?

                           b.Trafik kurallarına uyalım.

                           c.Trafik kazalarının önlenmesi için neler yapmalıyız

          2.Anneler Günü (Mayısın 2.Pazar günü).

                           a.Annemize karşı görevlerimiz.

         3.Hava Şehitlerini Anma Günü (15 Mayıs).

                           a.İlk hava şehidimiz kimdir?

                                   4.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

 

İ F A D E   V E   B E C E R İ   D E R S L E R İ

 

Ders : TÜRKÇE

A.ANLAMA

  Amaçlar :Bu derste öğrencilere;

                       1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme,olay,film vb. izleme beceri ve alışkanlığını;

           2.Sesli,sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları,

           3.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı,

           4.Sınıf,okul,çocuk kitaplarından,canlı kaynaklardan yararlanma istek beceri ve alışkanlığını;

             kazandırmaktır.

 

  Konular:

    Dinleme ve izleme tekniği bakımından:

           1.Öğretmenin konuşmasını dinleyebilmek,izleyebilmek.

           2.Sınıfta ve kümede konuşmacıları,sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

    Okuma Tekniği Bakımından:

                       1.Kelimeleri doğru söyleyebilmek.

           2.Sessiz okumada dudak kıpırdatmadan ve ses çıkarmadan gözüyle, içinden okuyabilmek.

                       3.Sınıf,okul ve çocuk kitaplığından yararlanabilmek.

    Anlama tekniği bakımından:

            1.Dinlediği,görüp izlediği ya da okuduğu,düzeye uygun bir masal,öykü, vb. yazılardaki olayların geçtiği yer ve zamanı anlayıp belirtebilmek.

 

B.ANLATIM

  Amaçlar :

1.Düzeye uygun sorular hazırlayabilme,sorulara cevap verebilme.

2.Bilinen kısa bir masalı,bir öyküyü,izlenen bir olayı düzeye uygun bir şekilde anlatabilme.

           3.Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme,noktalama işaretlerini kullanabilme.

 

  Konular :

    Sözlü olarak:

            1.Görülen,yaşanan bir olayı kısaca anlatabilmek.

            2.Konuşmalarında görgü kurallarına uyabilmek.

            3.5-6 kelimelik bir soruya cevap verebilmek.

    Yazılı olarak:

            1.Kurduğu 4-5 kelimelik bir soru cümlesini ve böyle bir soruya verdiği 5-6 kelimelik cevabı yazabilmek.

            2.Görülen,yaşanan,izlenen bir olayı 3-5 cümle ile yazabilmek.

                        3.Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek,noktalama işaretlerini kullanabilmek.

 

C.DİLBİLGİSİ

  Amaçlar :

1.Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilme,doğru yazabilme,hece ve sesleri ayırabilme.

2.Varlıkların tekil ve çoğul oluşunu kavrayarak adlarını yerine göre tekil ve çoğul biçimlerinde kullanabilme.

           3.Tür adlarını,özel adları tanıyabilme bunları adın durumlarına göre biçimlendirip kullanabilme.

           4.Varlıklara özelliklerini,niteliklerini,sayılarını,yaptıkları işleri bildiren kelimeleri tanıyıp söyleme.

 

  Konular :1.Özel adların ilk harfini büyük harfle yazabilmek,sırası geldikçe ekleri,kesme işaretleri ile ayırabilmek.

           2.Varlıkların özelliklerini,niteliklerini,sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek.

           3.Adlarına uygun biçimleriyle sözlü ve yazılı anlatımda kullanabilmek.

 

D.YAZI

  Amaç :1-Bitişik eğik yazı ile kelimeler yazabilme.

  Davranışlar :

1.Bitişik eğik yazıda,harflerin bağlantı yerlerini gösterme.

            2.Küçük ve büyük bitişik yazı harflerini bağlayarak heceler yazma.

            3.Heceleri kullanarak bitişik yazı ile kelimeler yazma.

 

  Amaç :2-Matematik işaretlerini, kuralına uygun biçimde yapabilme.

  Davranışlar:

1.Cümlede ve işlemlerde bölü, eşittir,eşit değildir işaretlerinin, başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme.

            2.Cümlede ve işlemlerde bölü, eşittir, eşit değildir işaretlerini, kuralına uygun olarak yapma.

  Konular :

1.Bitişik eğik yazı çalışmaları

               a)Eğik temel yazıya geçiş alıştırma çalışmaları.

               b)Küçük ve büyük eğik temel harfler.

               c)Bitişik eğik yazıya geçiş alıştırma çizgileri.

               ç)Bitişik eğik yazı küçük ve büyük harfler.

               d)Bitişik eğik yazı ile heceler yazma

               e)Bitişik eğik yazı ile kelimeler yazma.

            2.Matematik işaretlerinden bölü, eşittir, eşit değildir.

 

Okunacak Metinler:

 

 

Ders :MATEMATİK

Bölme İşlemi

Hedef 1 : 20 ye kadar olan doğal sayıların; 2, 5, 4 ve 3 e kalansız bölme işlemini kavrayabilme

Davranışlar

1. En çok 20 varlığın; 2, 5, 4 veya üçerli gruplandırılmasını şekille gösterme

            2. En çok 20 varlığın; 2, 5, 4 veya üçerli gruplandırıldığında elde edilen grup sayısını söyleyip yazma

            3. En çok 20 varlık; 2, 5, 4 veya 3 gruba ayrıldığında her gruptaki varlık sayısını söyleyip yazma

            4. En çok 20 varlığın; 2, 5, 4 veya 3 kişiye paylaştırıldığında her kişiye düşen varlık sayısını söyleyip yazma

            5. En çok 20 varlıktan; 2, 5, 4 veya üçerli varlık gruplarından birine ardışık çıkarma yoluyla bölüp sonucu söyleyip yazma

            6. Verilen iki doğal sayının bölme işlemini bölü işaretini kullanarak yazma

            7. Verilen bir bölme işlemini yapıp sonucu söyleyip yazma

            8. Bir bölme işleminde, bölüneni, böleni ve bölümü gösterip söyleme

            9. Sayı doğrusunda verilen bir bölme işlemini yazma

 

Hedef 2 : İki basamaklı doğal sayıların; 2, 5, 4 ve 3 e kalansız bölme işlemini yapabilme

Davranışlar

            1. Bir basamaklı bir doğal sayının; 2, 5, 4 veya 3 ile bölme işleminde bölümü bulup yazma

            2. İki basamaklı bir doğal sayının; 2, 5, 4 veya 3 ile bölme işleminde bölümü bulup yazma

 

Hedef 3 : Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Davranışlar

            1. Bir çarpma işleminde, verilmeyen çarpanı bölme işleminden yararlanarak bulup yazma

            2. Bir bölme işleminde, verilmeyen bölüneni çarpma işleminden yararlanarak bulup yazma

 

Konular

            1. Doğal sayılarla Bölme İşlemi

            2. Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki

 

Ders :RESİM-İŞ

Konu :Kağıt ve kağıt işleri.

Amaç :24.Kağıt ve kağıt işlerini tanıyabilme.

Davranışlar:1,2,3,4,5,6

Amaç :25.Yaratıcılığı geliştirmek için farklı kağıtları kullanarak çalışmalar yapabilme.

Davranışlar:1,2,3,4,5

Konu :Drama Çalışmaları.

Amaç :36.Dramayı tanıyabilme.

Davranışlar:1,2,3,4,5

Amaç :37.Çalışmalarında dramadan yararlanabilme.

Davranışlar:1,2,3

Ders    :BEDEN EĞİTİMİ

Amaçlar :

1.Koşularda dostça oynama ve yarışabilme.

Davranışlar:1,2,3

            2.Sıralanma,yürüme,sekme,sıçramalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme.

           Davranışlar:1,2,3,4,5

            3.Top alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

           Davranışlar:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

            4.Basit ritimli melodilerle oyun oynayabilme.

           Davranışlar:1,2,3

 

Konular :

1.Koşu oyunları.

            2.Dizilme ve sıralanmalar.

            3.Topa vurma alıştırmaları.

            4.Basit figürlü şarkılı oyunlar.

 

 

Ders    :MÜZİK

Amaçlar :

1.Atatürk'ü anlatan şarkıları ayırdedebilme.

           Davranışlar:1,2

            2.Atatürk'ü anlatan düzeyine uygun şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme.

           Davranışlar:1,2

            3.Okulundaki,Atatürk'le ilgili müzik etkinliklerine katılabilme.

           Davranışlar:1,2

            4.Atatürk'ü anlatan düzeyine uygun şarkıları söylemekten hoşlanabilme.

           Davranışlar:1,2

            5.Okulundaki,Atatürk'le ilgili müzik etkinliklerine katılmaya istekli olabilme.

           Davranışlar:1,2,3

 

Konular :  Atatürk'ümüz ve müzik

1.Atatürk'ü şarkılarla tanıyalım.

               a)23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkılarımız.

               b)19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı şarkılarımız.

           2.Atatürk Şarkılarının bize anlattıkları.

              a)Atatürk'le ilgili şarkıları söylerken düşündüklerimiz.

              b)Atatürk şarkılarından anladıklarımız.

           3.Atatürk'le ilgili okuldaki müzik etkinliklerimiz.

              23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı müzik etkinlikleri.

 

Öğrenilecek şarkılar:

 

 

Ders    :BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİK

Konular :Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve seviye grupları dikkate alınarak:

            1.Kültürel ve eğitici çalışmalar.

            2.Müsamere.

 

Yöntemler :Anlatım, Soru-cevap,gezi, gözlem,inceleme,tartışma,deney.

Kaynaklar :

Levha ve Afişler : Çeşitli Bitkilerin resimleri, Çeşitli bitkilerin kısımlarını gösteren resimler, Bitkinin büyürken nelere ihtiyaç duyduğunu gösteren resimler,Çeşitli hayvan resimleri, Yediğimiz sebze,meyve resim ve levhaları, Hayvanlardan elde edilen ürün resimleri, renkler levhası.

Video Kasetler   : Orman Yangınları,Canlıların Yaşamı, Hayvanların Yaşamı.

Araç ve Gereçler : Saksı ve Bitkisi,taş,tahta,toprak,bardak,çiçek,balık,kedi,kanarya vb. hayvanlar, bardak, şişe.