Make your own free website on Tripod.com

6- Çember,Daire ve Silindir

 

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Çember ve daire ile ilgili temel kavramlar bilgisi

Davranışlar

1. Düzlemde bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaları işaretleyip, bu noktaların oluşturduğu şeklin adını söyleme

2. Çemberin tanımını söyleme

3. Verilen bir çemberin çapını, yarıçapını ve merkezini gösterme

4. Bir çemberin belirtilmesi için gerekli olan elemanları söyleme

5. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeleri gösterme

6. Bir çemberin merkezinin iç ve dış bölgedeki noktalara olan uzaklığı ile yarıçapını karşılaştı rıp sonucu yazma

7. Çember ile iç bölgesinin birleşim kümesini söyleyip yazma

8. Çember ile daire arasındaki farkı söyleyip yazma

9. Bir çemberde; keseni, kirişi, teğeti ve yayları gösterme

 

Hedef 2 : Bir doğrunun çembere göre durumlarını kavrayabilme

Davranışlar

1. Bir doğrunun, verilen bir çembere göre durumlarını söyleyip yazma

2. Bir çemberde, teğet ile değme noktasını merkeze birleştiren doğrunun birbirine göre duru munu söyleyip yazma

3. Bir çemberin merkezine olan uzaklığı verilen bir doğrunun, 0 çembere göre durumunu söyleyip yazma

4. Çemberde, bir kirişin orta noktası ile merkezden geçen doğrunun kirişe göre durumunu söyleyip yazma

5. Bir çemberde, birbirine eş kirişlerin merkeze olan uzaklıklarını karşılaştırarak sonucu söyle yip yazma

6. Bir çemberde, biri diğerinden büyük kirişlerin merkeze olan uzaklıklarını karşılaştırarak sonucu söyleyip yazma

7. Bir çemberde, en büyük kirişin çap olduğunu söyleyip yazma

8. Merkezi belli olmayan çizilmiş bir çemberin merkezini ve yarıçapının ölçüsünü çizim yardı mıyla bulma

9. Bir çemberde, birbirine eş kirişlere ait yayların ölçülerini karşılaştırarak sonucu söyleyip yazma

          10. Bir çemberde, biri diğerinden büyük olan kirişlere ait yayların ölçülerini karşılaştırarak sonu cu söyleyip yazma

 

Hedef 3 : Çemberde yay ve açıları kavrayabilme

Davranışlar

1. Bir çember üzerinde belirtilen noktaların oluşturduğu yayları gösterip sembol kullanarak yazma

2. Bir çemberde merkez açıyı gösterip sembol kullanarak yazma

3. Çemberde, bir merkez açı ile bu açının gördüğü yay arasındaki ilişkiyi söyleyip sembol kullanarak yazma

4. Çemberde,birbirine eş yayları gören merkez açılar arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

5. Çemberde, biri diğerinden büyük yayları gören merkez açılar arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

6. Çemberde, bir çevre açıyı gösterip sembol kullanarak yazma

7. Çemberde, bir çevre açı ile bu açının gördüğü yay arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

8. Çemberde, aynı veya eş yayları gören çevre açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

9. Çemberde, çapı gören çevre açının ölçüsünü söyleyip yazma

         10. Çemberde, aynı yayı gören merkez açıyla çevre açı arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

 

Hedef 4 :Çemberi ve çemberin merkezine farklı uzaklıklardaki doğruları çizebilme

Davranışlar

1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberi araç ve gereç kullanarak çizme

2. Çemberin merkezine olan uzaklığı verilen bir doğruyu çizme

3. Bir çembere, üzerindeki bir noktadan pergel ve cetvel yardımıyla teğet çizme

4. Bir çembere, dışındaki bir noktadan pergel ve cetvel yardımıyla teğet çizme

5. Bir çembere, üzerinde veya dışında verilen noktadan çizilebilecek teğetlerin sayısını söyleyip yazma

 

Hedef 5 :Dairenin çevresini ve alanını hesaplayabilme

Davranışlar

1. Bir çemberin uzunluğu ile çapının uzunluğundan faydalanarak, Õ sayısını bulma

2. Çemberin çevresi ile yarıçap uzunluğu arasındaki bağıntıyı söyleyip yazma

3. Yarıçapının uzunluğu verilen bir çemberin, uzunluğunu hesaplayıp yazma

4. Uzunluğu verilen bir çemberin yarıçap ve çap uzunluğunu bulup yazma

5. Bir dairenin alanı ile yarıçap uzunluğu arasındaki bağıntıyı söyleyip yazma

6. Yarıçap uzunluğu verilen bir dairenin alanını bulup yazma

7. Çevresinin uzunluğu verilen bir dairenin alanını bulup yazma

8. Yarıçapı ve merkez açısının ölçüsü verilen bir çemberde, merkez açısının gördüğü yay uzunluğunu hesaplayıp yazma

9. Merkez açısının gördüğü yay uzunluğu verilen bir çemberin yarıçapını hesaplayıp yazma

          10. Yarıçapı ve merkez açısının ölçüsü verilen daire diliminin alanını hesaplayıp yazma

          11. Merkez açısının ölçüsü verilen daire diliminin alanından yararlanarak, dairenin yarıçapının uzunluğunu hesaplayıp yazma

 

Hedef 6 :Dik silindirin özeliklerini kavrayabilme

Davranışlar

1. Silindirin açık şekline bakarak, yan yüzü ile tabanlarının hangi düzlemsel şekiller olduklarını söyleme

2. Silindirin yüksekliğini gösterme

3. Silindirin tabanı ile yanal yüzü arasındaki ilişkiyi söyleme

 

Hedef 7 : Dik silindirin alanını ve hacmini hesaplayabilme

Davranışlar

1. Silindirin taban alanlarını veren bağıntıyı söyleyip yazma

2. Silindirin yanal alanını veren bağıntıyı söyleyip yazma

3. Silindirin tüm alanını veren bağıntıyı söyleyip yazma

4. Taban yarıçapı ve yüksekliği verilen bir silindirin yanal alanını hesaplayıp yazma

5. Silindirin tüm alanını hesaplayıp yazma

6. Silindirin hacmini veren bağıntıyı söyleyip yazma

7. Taban alanı ile yüksekliği verilen silindirin hacmini hesaplayıp yazma

8. Hacim formülündeki değerlerden herhangi ikisi verildiğinde, üçüncü değeri hesaplayıp yazma

 

KONULAR

1. Çember ve Daire

2. Bir Doğrunun Çembere Göre Durumları

3. Çemberde Yaylar ve Açılar

4. Dairenin Çevresi ve Alanı

5. Dik Silindir ve Özelikleri

6. Dik Silindirin Alanı ve Hacmi