Make your own free website on Tripod.com

 

7- Çarpma İşlemi

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 15 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Çarpımları en çok dokuz basamaklı olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Dört basamaklı bir doğal sayı ile en çok üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

2. Beş basamaklı bir doğal sayı ile en çok üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

3. Verilen iki doğal sayının çarpma işleminde, verilmeyen çarpanı bulup yazma

4. Verilen iki doğal sayının çarpma işleminde, belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları bulup yazma

5. Bir çarpma işleminde, çarpanların yerlerini değiştirerek işlemin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme

6. Bir çarpma işleminde, çarpımı en çok üç basamaklı çarpana bölerek, işlemin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme

7. En çok son üç basamağı "0" olan beş basamaklı bir doğal sayı ile en çok son üç basamağı "0" olan dört basamaklı bir doğal sayıyı kısa yoldan çarpıp sonucu yazma

8. Beş basamaklı bir doğal sayı ile ara basamakları "0" olan dört basamaklı bir doğal sayıyı kısa yoldan çarpıp sonucu yazma

 

Hedef 2 : Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı; 10, 100, 1 000 ile zihinden çarpıp sonucu söyleme

2. Birler basamağı "0" olan iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı zihinden çarpıp sonucu söyleme

3. Birler basamağı "0" olan iki basamaklı iki doğal sayıyı zihinden çarpıp sonucu söyleme

4. En çok iki basamaklı çift bir sayıyı, 5 ile zihinden çarpıp sonucu söyleme

5. Onlar basamağı çift ve birler basamağı "0" olan üç basamaklı bir doğal sayıyı 5 ile zihinden çarpıp sonucu söyleme

6. 4 e tam olarak bölünebilecek şekilde verilen iki basamaklı bir doğal sayıyı 25 ile zihinden çarpıp sonucu söyleme

 

Hedef 3 : Kesirlerle çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Bir doğal sayıyı, kesrin birimi ile çarpıp sonucu yazma

2. Bir bileşik kesri, bir doğal sayı ile çarpıp sonucu yazma

3. Bir tam sayılı kesri, bir doğal sayı ile çarpıp sonucu yazma

4. Bir kesri "1" ile çarpıp sonucu yazma

5. Bir kesri "0" ile çarpıp sonucu yazma

6. İki basit kesrin çarpma işlemini şekille gösterme

7. İki basit kesrin çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

8. İki bileşik kesrin çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

9. İki tam sayılı kesrin çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

 

Hedef 4 : Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Tam ve kesir kıçı bir basamaklı bir ondalık kesir ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

2. En çok altı basamaklı bir doğal sayı ile tam kısmı "0", kesir kısmı en çok iki basamaklı bir ondalık kesrin çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

3. Tam kısmı "0", kesir kısmı en çok iki basamaklı iki ondalık kesrin çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

4. Tam ve kesir kısmı en çok üç basamaklı iki ondalık kesrin çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

5. Kesir kısmı en çok üç basamaklı bir ondalık kesrin, 10, 100 veya 1 000 ile kısa yoldan çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

6. Ondalık kesirlerle yapılan bir çarpma işleminde, belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları bulup yazma

 

KONULAR

1. Doğal Sayılarla çarpma işlemi

2. Doğal Sayılarla zihinden çarpma işlemi

3. Kesirlerle çarpma işlemi

4. Ondalık Kesirlerle çarpma işlemi