Make your own free website on Tripod.com

 

7- Çarpma İşlemi

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 16 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Çarpımları en çok altı basamaklı olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. En çok dört basamaklı bir doğal sayı ile en çok üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemini yapıp sonucu yazma

2. En çok dört basamaklı bir doğal sayı ile en çok üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işleminde, belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları bulup yazma

3. İki doğal sayının çarpma işlemini, çarpanların yerlerini değiştirerek yapıp sonucu söyleme

4. Üç doğal sayının çarpma işleminde; ilk iki sayı ile üçüncü sayı çarpımının son iki sayı çarpımı ile ilk sayının çarpımına eşit olduğunu çarpma işlemini yaparak söyleme

5. Bir doğal sayıyı "0" ile çarpıp sonucu yazma

6. Bir çarpma işleminde, çarpımı çarpanlardan birine bölerek işlemin doğruluğunu kontrol edip sonucu söyleme

 

Hedef 2 : Çarpımları en çok altı basamaklı olan doğal sayıların 10, 100 ve 1 000 ile kısa yoldan çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. En çok üç basamaklı bir doğal sayıyı; 10, 100 ve 1 000 ile çarpıp sonucu söyleyip yazma

2. Dört basamaklı bir doğal sayıyı, birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayı ile çarpıp sonucu söyleyip yazma

3. En çok üç basamaklı bir doğal sayı ile birler, onlar ve yüzler basamağı sıfır olan dört basamaklı bir doğal sayıyı çarpıp sonucu söyleyip yazma

 

Hedef 3 : Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. En çok Üç basamaklı bir doğal sayıyı; 10, 100 ve 1 000 ile zihinden çarparak sonucu söyleme

2. En çok 60 a kadar olan bir çift sayıyı zihinden 5 ile çarpıp sonucu söyleme.

3. Birler basamağındaki rakamı "0" olan iki basamaklı bir doğal sayıyı, bir basamaklı bir doğal sayı ile zihinden çarpıp sonucu söyleme

4. Onlar basamağındaki rakamı 4 ile bölünebilen ve birler basamağı "0" olan iki basamaklı bir doğal sayıyı, 25 ile zihinden çarpıp sonucu söyleme

 

Hedef 4 : Doğal sayılarla kesirlerin çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Bir basit kesrin, belirtilen sayıda kendisi ile toplamını söyleyip yazma

2. Bir kesrin biriminin bir doğal sayı ile çarpımını bulup yazma

3. Bir basit kesrin bir doğal sayı ile çarpımını bulup yazma

4. Bir bileşik kesrin bir doğal sayı ile çarpımını bulup yazma

5. Bir tam sayılı kesir ile bir doğal savının çarpımını bulup yazma

6. Bir kesrin “1" ile çarpımını söyleyip yazma

7. Bir kesrin “0" ile çarpımını söyleyip yazma

8. Bir kesrin birimi kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulup yazma

9. Belli bir kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulup yazma

 

KONULAR

1. Doğal Sayılarla çarpma işlemi

2. 10, 100. 1 000 ile kısa yoldan çarpma işlemi

3. Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemi

4. Doğal sayılarla kesirleri çarpma işlemi