Make your own free website on Tripod.com

 

8- Çarpma İşlemi

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 20 Ders Saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Çarpımları 50 ye kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. 2 nin 20 ye kadar olan katlarından belirtilen birini söyleyip yazma

2. Her birinde iki varlık bulunan en çok 10 gruptaki toplam varlık sayısını çarpma işlemiyle bulup yazma

3. Çarpımı 20 ye kadar olacak şekilde, çarpanlarından biri 2 olan çarpma işlemini yapıp sonucu söyleyip yazma

4. 5 in 50 ye kadar olan katlarından belirtilen birini söyleyip yazma

5. Her birinde beş varlık bulunan en çok 10 gruptaki toplam varlık sayısını çarpma işlemiyle bulup yazma

6. Çarpımı 50 ye kadar olacak şekilde, çarpanlarından biri 5 olan çarpma işlemini yapıp sonucu söyleyip yazma

7. 4 ün 40 a kadar olan katlarından belirtilen birini söyleyip yazma

8. Her birinde dört varlık bulunan en çok 10 gruptaki toplam varlık sayısını çarpma işlemiyle bulup yazma

9. Çarpımı 40 a kadar olacak şekilde, çarpanlarından biri 4 olan çarpma işlemini yapıp sonucu söyleyip yazma

          10. 3 ün 30 a kadar olan katlarından belirtilen birini söyleyip yazma

          11. Her birinde üç varlık bulunan en çok 10 gruptaki toplam varlık sayısını çarpma işlemiyle bulup yazma.

          12. Çarpımı 30 a kadar olacak şekilde, çarpanlarından biri 3 olan çarpma işlemini yapıp sonucu söyleyip yazma

          13. 2 ile çarpımı 20 ye, 5 ile çarpımı 50 ye, 4 ile çarpımı 40 a, 3 ile çarpımı 30 a kadar olan doğal sayılar olacak şekilde verilen çarpma işlemlerini yapıp

sonucu söyleyip yazma

          14. 2 ile çarpımı 20 ye, 5 ile çarpımı 50 ye, 4 ile çarpımı 40 a, 3 ile çarpımı 30 a kadar olan doğal sayılar olacak şekilde verilen çarpma işlemlerinin çarpım tablosunu yapma

          15. 2 ile çarpımı 20 ye, 5 ile çarpımı 50 ye, 4 ile çarpımı 40 a, 3 ile çarpımı 30 a kadar olan doğal sayılar olacak şekilde verilen çarpma işlemlerinde eksik bırakılan çarpanları bulup yazma

 

Hedef 2 : En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini yapabilme

Davranışlar

1. İki basamaklı bir doğal sayının; 2, 5, 4 veya 3 ile çarpma işlemini toplama işleminden yararlanarak yapıp sonucu söyleyip yazma

2. İki basamaklı bir doğal sayının; 2, 5, 4 veya 3 ile çarpma işlemini yan yana yapıp sonucu söyleyip yazma

3. İki basamaklı bir doğal sayının; 2, 5, 4 veya 3 ile çarpma işlemini alt alta yapıp sonucu söyleyip yazma

4. Bir basamaklı bir doğal sayının 2, 5, 4 veya 3 ile yapılan çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulup söyleyip yazma

5. Çarpma işleminde, çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmediğini söyleyip yazma

 

Hedef 3 : "1" ile çarpmayı kavrayabilme

Davranışlar

1. Verilen bir basamaklı bir doğal sayının "1" ile çarpımını söyleyip yazma

2. Verilen iki basamaklı bir doğal sayının "1" ile çarpımını söyleyip yazma

3. Bir doğal sayının "1" ile çarpımının kendisi olduğunu söyleme

 

Hedef 4 : "0" ile çarpmayı kavrayabilme

Davranışlar

1. Verilen bir basamaklı bir doğal sayının; "0" ile çarpımını söyleyip yazma

2. Verilen iki basamaklı bir doğal sayının; "0" ile çarpımını söyleyip yazma

3. Bir doğal sayının "0" ile çarpımının sıfır olduğunu söyleme

 

Hedef 5 : En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

1. En çok iki basamaklı bir doğal sayının 2,5, 4, veya 3 ile eldesiz çarpma işlemiyle çözülebilecek bir problemi çözme

2. En çok iki basamaklı bir doğal sayının 2, 5, 4, veya 3 ile eldesiz çarpma işlemiyle çözülebilecek bir problem yazma

 

KONULAR

1. Doğal Sayılarla çarpma işlemi

2. "1" ile çarpma işlemi

3. "0" ile çarpma işlemi

4. Çarpma işlemiyle ilgili Problemler