Make your own free website on Tripod.com

 

8- Bölme

 

ÜNİTENİN SÜRESİ : 18 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : En çok beş basamaklı doğal sayıların, en çok iki basamaklı doğal sayılara bölme işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Kalansız olarak bölünebilecek şekilde verilen en çok beş basamaklı bir doğal sayının, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya bölme işlemini yaparak bölümü ve kalanı söyleyip yazma

2. Kalanlı olarak bölünebilecek şekilde verilen en çok beş basamaklı bir doğal sayının, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya bölme işlemini yaparak bölümü ve kalanı söyleyip yazma

3. Birler basamağında "0" bulunan bir doğal sayının, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya bölme işlemini yaparak sonucu söyleyip yazma

4. Ara basamaklarında "0" bulunan bir doğal sayının, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya bölme işlemini yaparak sonucu söyleyip yazma

5. Bir bölme işlemini yapmadan, bölümü tahmin edip söyleme

6. Bir bölme işleminde; bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

7. Bir bölme işleminin doğruluğunu, çarpma işleminden yararlanarak kontrol edip sonucu söyleme

 

Hedef 2 : En çok beş basamaklı doğal sayıların; 10, 100 ve 1 000 ile kısa yoldan bölme işlemini yapabilme

Davranışlar

1. Birler ve onlar basamağı "0" olan bir doğal sayıyı 10 a kısa yoldan bölüp sonucu söyleyip yazma

2. Birler ve onlar basamağı "0" olan bir doğal sayıyı 100 e kısa yoldan bölüp sonucu söyleyip yazma

3. Birler, onlar ve yüzler basamağı "0" alan bir doğal sayıyı 1 000 e kısa yoldan bölüp sonucu söyleyip yazma

4. Birler basamağı "0" olan ve kalansız olarak bölünebilecek şekilde verilen bir doğal sayıyı, birler basamağı "0" olan iki basamaklı bir doğal sayıya kısa yoldan bölüp sonucu söyleyip yazma

5. Onlar basamağı "0" olan ve kalansız olarak bölünebilecek şekilde verilen bir doğal sayıyı, birler basamağı "0" olan bir doğal sayıya kısa yoldan bölüp sonucu söyleyip yazma

6. Birler ve onlar basamağı "0" olan bir doğal sayıyı kalansız olarak bölünebilecek şekilde verilen, birler ve onlar basamağı "0" olan bir doğal sayıya kısa yoldan bölüp sonucu söyleyip yazma

 

Hedef  3 : En çok dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

Davranışlar

1. En çok altı basamaklı doğal sayılarda; toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden bir veya birkaçıyla çözülebilen bir problemi çözme

2. Doğal sayılarda; toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden bir veya birkaçıyla çözülebilen bir problem yazma

3. Paydası en çok iki basamaklı olan kesirlerde, toplama veya çıkarma işlemiyle çözülebilen bir problemi çözme

4. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerde, toplama veya çıkarma işlemiyle çözülebilen bir problemi çözme

5. Kesirler ve ondalık kesirlerde, toplama veya çıkarma işlemiyle çözülebilen bir problem yazma

 

KONULAR

1. Doğal Sayılarla Bölme işlemi

2. 10, 100 ve 1 000 ile Kısa yoldan bölme işlemi

3. Dört işlemle ilgili Problemler