Make your own free website on Tripod.com

Bilgisayar

 

İLKÖĞRETİM OKULLARI SEÇMELİ BİLGİSAYAR DERSİ 1-2-3-4-5  ÖĞRETİM PROGRAMI

 

AÇIKLAMALAR

 

1.Günümüzde, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler hayatımızı daha derinden etkiler olmuş; bunun sonucunda da toplumların bilgi toplumu olmasına yol açmıştır. Bilgi toplumu, bilgiyi arayan, ona ulaşabilen, ulaştığı ve elde ettiği bilgileri sınıflandırabilen, depolayabilen ve en iyi şekilde değerlendirebilen bireylerden oluşan toplumdur.

2.Bilgisayar, bilgileri depolayabilen, bunlarla çeşitli işlemler yapabilen, istenen bilgileri kaydederek hizmete sunabilen, elektronik bir işlemcidir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için amaçlarını gözden geçirmek ve değerlendirmek durumunda olan eğitim Sistemi kişiye, bilgiyi nasıl sınıflayacağını, doğruluğunun nasıl değerlendirileceğini, gerektiğinde bilginin kategorilerinin nasıl değiştirileceğini, bilginin nasıl üretileceğini, sorunlara yeni bir doğrultudan nasıl bakılabileceğini, sağlıklı iletişim becerileri geliştirebilmeyi öğretmelidir.

3.Ülkemiz Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmayı hedeflemiş bir ülke olarak, kalkınma planlarında ön gördüğü ve Milli Eğitim Şuralarında aldığı kararlar doğrultusunda öğrencilerin bilgisayarla tanışmalarını sağlayıp günlük hayatta ve Öğrenme-Öğretme sürecinde bilgisayarları kullanabilir ha1e getirmek amacı ile olabildiğince eğitimin her kademesinde bilgisayar okuryazarlığının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

4. İlköğretim okullarında Seçmeli-Bilgisayar dersi, dördüncü sınıftan itibaren haftada 1-2 saat olmak üzere 1-5 Yıl süre ile okutulacaktır. Dersin konuları  1-2-3-4-5 programlarında ayrı ayrı ve basamaklar halinde düzenlenmiştir. Örneğin Seçmeli Bilgisayar 5 programı Bilgisayar 1, 2, 3 ve 4 programlarını da içine almaktadır. Bu yüzden öğrenci, Seçmeli Bilgisayar dersini ilköğretim okulunun her hangi bir sınıfında seçebilir.

5.Öğrencilere bilgisayarın, insan aklının yarattığı, fiziksel yapısı açısından yeteneklerinin çok fazla olduğu fakat, tek başına işlerliği olmayan iyi bir makine olduğu açıklanmalıdır.

6. Çağın en önemli teknolojik buluşlarından biri olan bilgisayarların iç yapısı hakkında çok kısa da olsa bilgi verilmelidir.

7. Öğrencilere, bilgisayarın temel ilkesinin bilgi aktarmak ve aktarılan bilginin işlenmesinden sonra bilgi almak. olduğu açıklanmalıdır.

8. Öğrencilere, bilgisayardan en iyi bir şekilde faydalanmak için sadece bir program dilinin değil, öncelikle programlama mantığının kavranması gerektiği belirtilmelidir.

9.Öğrencilere,ilköğretimde öncelikle bilgisayar okuma-yazma ve kullanmasını öğrenmeli, daha sonra herhangi bir konuyla ilgili problemin Çözüm yollarını belirleyip bilgisayar diline aktarabilmelidir.

          10.Öğrencilere, bilgisayardan yararlanmanın sadece zaman kazanmak ve hazır bilgilere sahip olmak olmadığının bilinci verilmelidir.

          11.Öğrencilere, bilgisayarın büyük bilgi yığınlarını denetim altında tutma kolaylığı sağladığı açıklanmalı; bilgisayarın bilgi yığınları üzerindeki işlemleri kolaylaştırdığı, böylece kısa zamanda hatasız işlemler yapabildiği kavratılmalıdır.

          12. İlköğretim okullarındaki mevcut bilgisayarlardan bütün öğrencilerin ders saatlerinde ve okul dışı zamanlarında yararlanmaları planlanarak yürütülmelidir.

          13. Öğrencilere, insanların iş ve mesleklerine bakılmaksızın bilgisayar kullanmaları gerektiği kavratılmalıdır.

          14. Sınıflara göre bilgisayar programında yer alan konularda öğrenci seviyelerine göre değişiklik yapılabilir.

          15. Bu programa göre hazırlanacak her bir ders kitabının forma sayısı, A4 ebadında 3-6, B5 Ebatında 6-9 forma olacaktır.

 

                           

 

 

 

 

GENEL AMAÇLAR

 

1.Bilgisayar kullanmanın pratik metotları hakkında bilgi edinebilme

2.Bilgisayarın tanımı, kullanılma  alanları ve gelişimi hakkında bilgi edinebilme

3. Bilgisayarda kullanılan sayı sistemlerini kavrayabilme

4. Bilgisayarın ana birimlerini ve işlevlerini tanıyabilme

5. Bilgisayarın basit olarak kullanılması ve programlanması ile ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazanabilme

6. Bilgisayardan istediği bilgiyi alabilme

7. Bilgisayara istediği bilgiyi yükleyebilme

8. Çok kullanılan bilgisayarlar hakkında genel bilgiler edinebilme .

9. Bilgisayarda basit program uygulamalarını yapabilme

 

 

BİLGİSAYAR  -1

 

ÖZEL AMAÇLAR

1. Bilgisayar sistemini tanıyabilme

2. Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini tanıyabilme

3. Bilgisayarı açıp kapayabilme

4.Fareyi kullanabilme

5. Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

6. Fare kullanarak resim çizebilme

7. Klavyeyi tanıyabilme

8.Klavyeyi kullanabilme

 

 

KONULAR

1. BİLGİSAYARLA İLGİLİ KAVRAMLAR

    a) Fare

    b) Klavye

    c) Monitör

    ç) Sistem Birimi

    d) Açma Kapama düğmeleri

 

2. BİLGİSAYAR KULLANIMI

    a) Kabloların güvenliği

    b)Prizlerin ve Monitörün Güvenliği

    c)Bilgisayarı açma kapama düğmeleri

    ç)Fareyi Kullanma

    d)Bilgisayarda Oyunlar Oynama

    e)Fare Kullanarak Resim Çizme

    f)Klavyeyi Tanıma

    g)Klavyeyi kullanma

 

 

 

Amaç –1:Bilgisayar sistemini tanıyabilme

Davranışlar :

1.Fareyi gösterme

2.Klavyeyi gösterme

3.Monitörü gösterme

4.Sistem birimini gösterme

5.Açma kapama düğmelerini gösterme

 

Amaç-2:Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini tanıyabilme

Davranışlar :

 

1.Kabloların güvenliğini söyleme/yazma

2.Prize ıslak elle dokunulmaması gerektiğini söyleme/yazma

3.Monitöre ıslak elle dokunulmaması gerektiğini söyleme/yazma

 

Amaç –3:Bilgisayarı açıp kapayabilme

Davranışlar :

 

1.Sistemin açma kapama düğmelerini bulma

2.Sistemin düğmelerini kullanarak bilgisayarı açma

3. Sistemin düğmelerini kullanarak bilgisayarı kapama

 

 

Amaç-4:Fareyi kullanabilme

Davranışlar :

1.Fareyi kullanarak göstergeci istediği yere getirme

2.Fare üzerindeki Düğmeleri doğru şekilde kullanma

3.Fareye duyarlı bir programı, göstergeci istenilen şeklin üstüne getirerek düğmelerle çalıştırma

 

Amaç -5:Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

Davranışlar :

1.Oyunlardan istediğini seçme

2.İstediği oyunu çalışır hale getirme

3.Oyunun gerektirdiği işlemleri yapma

4.Oyundan çıkma

 

Amaç-6: Fare kullanarak resim çizebilme

Davranışlar :

1.Fare kullanarak çizgi çizme

2.Fare kullanarak şekil çizme

3.Bir şeklin içini istediği renkte boyama

4.Resim boyamak için istediği renkleri seçme

5.Resimleri istediği renkte boyama

6.Programın içindeki silgi ile istediği şekli silerek değiştirme

 

Amaç-7: Klavyeyi kullanabilme

Davranışlar:

1.Klavyede ara tuşunu gösterme

2.Klavyede yön tuşlarını kullanma

3.Klavyede harfleri kullanma

4.Klavyede rakamları kullanma

 

 

BİLGİSAYAR  2

 

ÖZEL AMAÇLAR

1. Bilgisayar sistemini tanıyabilme

2. Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini tanıyabilme

3. Bilgisayarı açıp kapayabilme

4.Fareyi kullanabilme

5. Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

6. Fare kullanarak resim çizebilme

7. Klavyeyi tanıyabilme

8.Klavyeyi kullanabilme

 

 

KONULAR

1. BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

a) Fare

b) Klavye

c) Monitör

ç) Sistem Birimleri

d) Açma Kapama düğmeleri

 

2. BİLGİSAYAR KULLANIMI

a) Kabloların güvenliği

b)Prizlerin ve Monitörün Güvenliği

c)Sistemin açma kapama düğmeleri

ç)Sistemin Düğmeleri

d)Fareyi Kullanma

e)Bilgisayarda Oyunlar Oynama

f) Klavyeyi Kullanma

g)Fare kullanarak Resim Çizme

 

 

Amaç –1:Bilgisayar sistemini tanıyabilme

Davranışlar :

1.Fareyi gösterme

2.Klavyeyi gösterme

3.Monitörü gösterme

4.Sistem birimini gösterme

5.Açma kapama düğmelerini gösterme

 

Amaç-2:Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini tanıyabilme

Davranışlar :

 

1.Kabloların güvenliğini söyleme/yazma

2.Prize ıslak elle dokunulmaması gerektiğini söyleme/yazma

3.Monitöre ıslak elle dokunulmaması gerektiğini söyleme/yazma

 

Amaç –3:Bilgisayarı açıp kapayabilme

Davranışlar :

1.Sistemin açma kapama düğmelerini bulma

2.Sistemin düğmelerini kullanarak bilgisayarı açma

3. Sistemin düğmelerini kullanarak bilgisayarı kapama

 

 

Amaç-4:Fareyi kullanabilme

Davranışlar :

1.Fareyi kullanarak göstergeci istediği yere getirme

2.Fare üzerindeki Düğmeleri doğru şekilde kullanma

3.Fareye duyarlı bir programı, göstergeci istenilen şeklin üstüne getirerek düğmelerle çalıştırma

 

Amaç -5:Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

Davranışlar :

1.Oyunlardan istediğini seçme

2.İstediği oyunu çalışır hale getirme

3.Oyunun gerektirdiği işlemleri yapma

4.Oyundan çıkma

 

Amaç-6: Fare kullanarak resim çizebilme

Davranışlar :

1.Fare kullanarak çizgi çizme

2.Fare kullanarak şekil çizme

3.Bir şeklin içini istediği renkte boyama

4.Resim boyamak için istediği renkleri seçme

5.Resimleri istediği renkte boyama

6.Resmin içine İstediği kelimeyi veya kelimeleri yazma

7.İstediği şekli veya yazıyı silerek değiştirme

8.Çizdiği bir şekli veya resmi kaydetme

 

Amaç-7: Klavyeyi tanıyabilme

Davranışlar:

1.Klavyede ara tuşunu gösterme

2.Klavyede yön tuşunu gösterme

3.Klavyede harfleri gösterme

4.Klavyede rakamları gösterme

 

Amaç-8. Klavyeyi kullanabilme

Davranışlar:

1.Klavyede ara tuşunu kullanma

2.Klavyede yön tuşunu kullanma

3.Klavyede harfleri kullanma

4.Klavyede rakamları kullanma

 

 

 

 

BİLGİSAYAR  3

 

ÖZEL AMAÇLAR

1. Bilgisayar birimlerini tanıyabilme

2. Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini kavrayabilme

3. Bilgisayarı açıp kapayabilme

4.Fareyi kullanabilme

5. Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

6. Fare kullanarak resim çizebilme

7. Klavyeyi kullanabilme

8. Bilgisayarda kayıt yapıp silebilme

9. Özel bir çizim programında hazır resimleri veya şekilleri uygun bir yere   yerleştirerek bir olayı canlandırabilme

          10. Canlandırdığı olayı açıklayabilme

          11. Sesleri veya ses aletlerini ayırt edebilme

          12. Önceden hazırlanmış basit bir veri tabanını kullanabilme

          13. Önceden çizilmiş olarak verilen grafikleri kullanabilme

 

 

KONULAR

1. BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

a) Fare

b) Klavye

c) Monitör

ç) Sistem Birimleri

d) Açma Kapama düğmeleri

 

2. BİLGİSAYAR KULLANIMI

a) Kabloların güvenliği

b)Prizlerin ve Monitörün Güvenliği

c)Bilgisayarı açma kapama

ç)Fareyi Kullanma

d)Bilgisayarda Oyunlar Oynama

e) Fare Kullanarak Resim Çizme

f) Klavyeyi Tanıma

3. BİLGİSAYARDA KAYIT İŞLEMİ

a) Bilgisayarda Kayıt Yapma

b) Bilgisayarda Kayıt Silme

 

4. ÖZEL BİR ÇİZİM PROGRAMI

a} Özel Çizim Programında Hazır Resimleri veya Şekilleri uygun Yerlere Yerleştirerek Olay Canlandırma

b) Canlandırdığı Olayı Açıklama

 

5. BASİT BİR VERİ TABANI KULLANMA

 

6.BASİT GRAFİKLERİN YORUMLANMASI

 

 

Amaç –1:Bilgisayar birimlerini tanıyabilme

Davranışlar :

1.Fareyi gösterme

2.Klavyeyi gösterme

3.Monitörü gösterme

4.Sistem birimlerini gösterme

5.Açma kapama düğmesini gösterme

 

Amaç-2:Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini kavrayabilme

Davranışlar :

1.Kabloların güvenliğini açıklayarak söyleme/yazma

2.Prize ıslak elle dokunulmaması gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma

3.Monitöre ıslak elle dokunulmaması gerektiğini açıklayarak söyleme / yazma

 

Amaç –3:Bilgisayarı açıp kapayabilme

Davranışlar :

1.Sistemin açma kapama düğmelerini bulma

2.Sistemin düğmelerini kullanarak bilgisayarı açma

3. Sistemin düğmelerini kullanarak bilgisayarı kapama

 

 

Amaç-4:Fareyi kullanabilme

Davranışlar :

1.Fareyi kullanarak göstergeci istediği yere getirme

2.Fare üzerindeki Düğmeleri doğru şekilde kullanma

3.Fareye duyarlı bir programı, göstergeci istenilen şeklin üstüne getirerek düğmelerle çalıştırma

 

Amaç -5:Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

Davranışlar :

1.Oyunlardan istediğini seçme

2.İstediği oyunu çalışır hale getirme

3.Oyunun gerektirdiği işlemleri yapma

4.Oyundan çıkma

 

Amaç-6: Fare kullanarak resim çizebilme

Davranışlar :

1.Fare kullanarak çizgi çizme

2.Fare kullanarak şekil çizme

3.Bir şeklin içini istediği renkte boyama

4.Resim boyamak için istediği renkleri seçme

5.Resimleri istediği renkte boyama

6.Resmin içine İstediği kelimeyi veya kelimeleri yazma

7.İstediği şekli veya yazıyı silerek değiştirme

8.Çizdiği resimleri bilgisayara kaydetme

 

Amaç-7: Klavyeyi kullanabilme

Davranışlar:

1.Klavyede ara tuşunu kullanma

2.Klavyede yön tuşunu kullanma

3.Klavyede harfleri kullanma

4.Klavyede rakamları kullanma

5.Silme tuşunu, geri tuşunu kullanma

 

Amaç-8.Bilgısayarda kayıt yapıp silebilme

Davranışlar :

1.Bilgisayarda yazdığı bir metni kaydetme

2.Bilgisayara kaydettiği bir metni silme

3.Bilgisayara kaydettiği bir şekli silme

4.Bilgisayara kaydettiği bir resmi silme

5.Bilgisayara başkasının yaptığı bir kaydı silme

 

Amaç-9: Özel bir çizim programında hazır resimleri veya şekilleri uygun bir ye    

              re yerleştirerek bir olayı canlandırabilme

Davranışlar :

1.Çizim programına girme

2.Fare yardımıyla seçtiği şekli ekranda istediği yere taşıma

3.Sekilleri ekranda uygun yerlere yerleştirerek bir olayı canlandırma

4.İstenilen şekillerin yerlerini değiştirme

5.İstenilmeyen şekilleri silme

6.Canlandırdığı olayı kaydetme

Amaç-10. Canlandırdığı olayı açıklayabilme

Davranışlar :

1.Ekranda çizdiği resmi sözlü olarak açıklama

2.Ekranda canlandırdığı resmi kelime işlemci yardımıyla bilgisayarda

yazarak anlatma

             3.Yazdığı yazıda hatalı harf veya rakamları silip düzeltme

             4.Yazdığı yazıyı bilgisayara kaydetme

5.Bir sonraki sayfaya geçme

6.Bir önceki sayfaya geçme

 

Amaç-11. Sesleri veya ses aletlerini ayırt edebilme

Davranışlar :

1.Bilgisayardan gelen bir sesin hangi araca ait olduğunu fare yardımıyla bulup Gösterme

2.Verilen bir aracın sesinin hangisi olduğunu duyulan sesler arasından seçip gösterme

 

Amaç-12. Önceden hazırlanmış basit bir veri tabanını kullanabilme

Davranışlar :

1. Bir veri tabanında hazırlanmış bir listeden istediği adı seçme

2. Bir veri tabanında hazırlanmış telefon rehberinden istediği telefon numarasını seçme

3. Bir veri tabanında hazırlanmış adres listesinden istediği adresi seçme

4. Arkadaşlarının adlarını yazarak basit bir veri tabanı doyası oluşturma

 

Amaç- 13. Önceden çizilmiş olarak verilen grafikleri kullanabilme

Davranışlar:

            1. Önceden hazırlanmış bir şekil grafiğini çağırma

2. Çağırdığı şekil grafiğini açıklama

3. Önceden hazırlanmış bir sütun Grafiğini çağırma

4. Çağırdığı sütun grafiğini açıklama

 

 

BİLGİSAYAR 4

 

ÖZEL AMAÇLAR

 

1. Bilgisayar birimlerini tanıyabilme

2. Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini kavrayabilme

3. Fareyi kullanabilme

4. Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

5. Fare kullanarak resim çizebilme

6. Klavyeyi kullanabilme

7. Bilgisayarda kayıt yapıp silebilme

8. Özel bir çizim programında hazır resimleri veya şekilleri uygun bir yere yerleştirerek bir olayı canlandırabilme

9. Canlandırdığı olayı açıklayabilme

           10. Sesleri veya ses aletlerini ayırt edebilme

           11. Basit bir veri tabanı dosyası oluşturabilme

           12. Önceden çizilmiş olarak verilen grafikleri kullanabilme

           13. Disketle ilgili işlemler yapabilme

           14. Kayıt kullanabilme

           15. Verilen bir ödevi bilgisayarda hazırlayabilme

           16. Yazıcıyı kullanabilme

 

KONULAR

1. BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

a) Fare

b) Klavye

c) Monitör

ç) Sistem Birimleri

d) Açma Kapama düğmeleri

 

2. BİLGİSAYAR KULLANIMI

a) Bilgisayarda Güvenlik Tedbirleri

b) fareyi Kullanma

c) Bilgisayarda Oyunlar Oynama

ç) Fare Kullanarak Resim Çizme

d) Klavyeyi Tanıma

3. BİLGİSAYARDA KAYIT İŞLEMİ

a) Bilgisayarda Kayıt Yapma

b) Bilgisayarda Kayıt Silme

 

4. ÖZEL BİR ÇİZİM PROGRAMI

a} Özel Çizim Programında Hazır Resimleri veya Şekilleri uygun Yerlere Yerleştirerek 0lay Canlandırma

b) Canlandırdığı 01ayı Açıklama

 

5. BASİT BİR VERİ TABANI OLUŞTURMA

a} Ses veya Ses Aletlerini Ayırt Etme

b) Basit Bir veri Tabanı Dosyası Kullanma

 

6.BASİT GRAFİKLERİN YORUMLANMASI

 

7. DİSKET KULLANIMI

a)Disketle ilgili işlemler

b)Kayıt kullanma

 

8. YAZICI KULLANIMI

Amaç –1:Bilgisayar birimlerini tanıyabilme

Davranışlar :

1.Fareyi gösterme

2.Klavyeyi gösterme

3.Monitörü gösterme

4.Sistem birimlerini gösterme

5.Yazıcıyı gösterme

6.Disket sürücüsünü gösterme

7.Disketi gösterme

8.Disketi koruma yollarını söyleme

9.Açma kapama düğmelerini gösterme

Amaç-2:Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini kavrayabilme

Davranışlar :

1.Kabloların güvenliğini açıklayarak söyleme/yazma

2.Prize ıslak elle dokunulmaması gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma

3.Monitöre ıslak elle dokunulmaması gerektiğini açıklayarak söyleme/ yazma

 

Amaç-3:Fareyi kullanabilme

Davranışlar :

1.Fareyi hareket ettirerek göstergeci istediği yere getirme

2.Fare üzerindeki Düğmeleri doğru şekilde kullanabilme

3.Fareye duyarlı bir programı, göstergeci istenilen şeklin üstüne getirerek düğmelerle çalıştırma

 

Amaç -4:Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

Davranışlar :

1.Oyunlarda istediğini seçme

2.İstediği oyunu çalışır hale getirme

3.Oyunun gerektirdiği işlemleri yapma

4.Oyundan çıkma

 

Amaç-5: Fare kullanarak resim çizebilme

Davranışlar :

1.Fare kullanarak çizgi çizme

2.Fare kullanarak şekil çizme

3.Bir şeklin içini istediği renkte boyama

4.Resim boyamak için istediği renkleri seçme

5.Resmin içinde istediği kelimeyi veya cümleyi yazma

6.İstediği şekli veya yazıyı silerek değiştirme

7.Çizdiği resimleri veya şekilleri bilgisayara kaydetme

 

Amaç-6: Klavyeyi kullanabilme

Davranışlar:

1.Klavyede ara tuşunu kullanma

2.Klavyede yön tuşlarını kullanma

3.Klavyede harfleri kullanma

4.Klavyede rakamları kullanma

5.Silme tuşunu geri tuşunu kullanma

6.Klavyede silme tuşlarını kullanma

 

Amaç-7.Bilgısayarda kayıt yapıp silebilme

Davranışlar :

1.Bilgisayarda yazdığı bir metni kaydetme

2.Bilgisayara kaydettiği bir metni silme

3.Bilgisayara kaydettiği bir şekli silme

4.Bilgisayara kaydettiği bir resmi silme

5.Bilgisayara başkasının yaptığı bir kaydı silme

 

Amaç-8: Özel bir çizim programında hazır resimleri veya şekilleri uygun bir yere yerleştirerek bir olayı canlandırabilme

Davranışlar :

1.Çizim programına girme

2.Fare yardımıyla şekil silme

3.Fare yardımıyla seçtiği şekli ekranda istediği yere taşıma

4.Sekilleri ekranda uygun yerlere yerleştirerek bir olayı canlandırma

5.İstenilen şekillerin yerlerini değiştirme

6.istenilmeyen şekilleri silme

7.Canlandırdığı olayı kaydetme

 

Amaç-9. Canlandırdığı olayı açıklayabilme

Davranışlar :

1.Ekranda çizdiği resmi sözlü olarak açıklama

2.Ekranda canlandırdığı bir olayı kelime işlemci yardımıyla bilgisayarda

yazarak anlatma

            3.Yazdığı yazıda hatalı harf veya rakamları silip düzeltme

4.Yazdığı yazıyı bilgisayara kaydetme

5.Bir sonraki sayfaya geçme

6.Bir önceki sayfaya geçme

 

Amaç-10. Sesleri veya ses aletlerini ayırt edebilme

Davranışlar :

1.Bilgisayardan gelen bir sesin hangi araca ait olduğunu fare yardımıyla bulup Gösterme

2.Verilen bir aracın sesinin hangisi olduğunu duyulan sesler arasından seçip gösterme

 

Amaç-11. Basit bir veri tabanı dosyası oluşturabilme

Davranışlar :

1. Bir veri tabanında hazırlanmış listeden istediği adı seçme

2. Bir veri tabanında hazırlanmış listeden istediği telefon numarasını seçme

3. Bir veri tabanında hazırlanmış listeden istediği adresi seçme

4. Arkadaşlarının adlarını yazarak basit bir veri tabanı doyası oluşturma

5. Telefon numaraları yazarak basit bir veri tabanı dosyası oluşturma

6. Aldığı ders notlarından oluşan basit bir veri tabanı dosyası oluşturma

7. Oluşturduğu veri tabanı dosyasını kaydetme

8. Kaydettiği bir veri tabanı dosyasını kullanma

 

Amaç- 12. Önceden çizilmiş olarak verilen grafikleri kullanabilme

Davranışlar:

1. Önceden hazırlanmış bir şekil grafiğini çağırma

2. Çağırdığı şekil grafiğini açıklama

3. Önceden hazırlanmış bir sütun Grafiğini çağırma

4. Çağırdığı sütun grafiğini açıklama

5. Önceden hazırlanmış bir çizgi Grafiğini çağırma

6. Çağırdığı çizgi grafiğini açık1ama

7. Sütun grafiğini şekil grafiğine çevirme

8. Şekil grafiğini sütun grafiğine çevirme

 

Amaç 13. Disketle ilgili işlemler yapabilme

Davranışlar :

             

1.Disketi doğru bir şekilde tutma

2.Disketi disket sürücüsüne doğru bir biçimde yerleştirme

      3.Boş disketi formatlama

4.Yaptığı değişiklikleri kaydetme

5.Disketin içindeki kayıtları koruma

6.Disketi disket sürücüsünden çıkartma

 

 

Amaç 14. Kayıt kullanabilme

Davranışlar :

1 .Kayıtlı bir dosyayı arayıp bulma

2. Kayıtlı bir dosyayı çağırma

3. Çağırdığı dosyada gerekli değişiklikleri yapma

4. Yaptığı değişiklikleri kaydetme

5.Diskteki kayıtlı bir dosyayı diskete kopyalama

 

 

Amaç- 15. Verilen bir ödevi bilgisayarda hazırlayabilme

Davranışlar :

1. Verilen bir ödevi şekil, resim veya yazı ile bilgisayarda hazırlama

2. Hazırladığı ödevde gerekli değişiklikleri yapma

3. Hazırladığı ödevi kaydetme

4. Hazırladığı ödevi sunma

 

Amaç-16.Yazıcıyı kullanabilme

Davranışlar :

1. Yazıcıyı gösterme

2. Yazıcının kablolarını gösterme

3. Yazıcı düğmesini açıp-kapama

4. Yazıcıya kağıt takma

5. Yazıcıdan döküm alma

 

 

BİLGİSAYAR 5

 

ÖZEL AMAÇLAR

1. Bilgisayar birimlerini tanıyabilme

2. Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini kavrayabilme

3. Fareyi kullanabilme

4. Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

5. Fare kullanarak resim çizebilme

6. Klavyeyi kullanabilme

7. Bilgisayarda kayıt yapıp silebilme

8. Özel bir çizim programında hazır resimleri veya şekilleri uygun bir yere yerleştirerek bir olayı canlandırabilme

9. Canlandırdığı olayı açıklayabilme

           10. Sesleri veya ses aletlerini ayırt edebilme

           11. Basit bir veri tabanı dosyası oluşturabilme

           12. Önceden çizilmiş olarak verilen grafikleri kullanabilme

           13. Disketle ilgili işlemler yapabilme

           14. Kayıt kullanabilme

           15. Verilen bir ödevi bilgisayarda hazırlayabilme

           16. Yazıcıyı kullanabilme

           17. Bilgisayarı bir iletişim aracı olarak kullanabilme

           18. Bilgisayarın günlük yaşamımızdaki önemini kavrayabilme

 

KONULAR

1. BİLGİSAYARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

a) Fare

b) Klavye

c) Monitör

ç) Sistem Birimleri

d) Açma Kapama düğmeleri

           

2. BİLGİSAYAR KULLANIMI

a) Bilgisayar Kullanımında Gerekli Olan Güvenlik Tedbirleri

b) fareyi Kullanma

c) Bilgisayarda Oyunlar Oynama

ç) Fare Kullanarak Resim Çizme

d) Klavyeyi Tanıma

3. BİLGİSAYARDA KAYIT İŞLEMİ

a) Bilgisayarda Kayıt Yapma

b) Bilgisayarda Kayıt Silme

 

4. ÖZEL BİR ÇİZİM PROGRAMI

a} Özel Çizim Programında Hazır Resimleri veya Şekilleri uygun Yerlere Yerleştirerek 0lay Canlandırma

b) Canlandırdığı 01ayı Açıklama

 

5. BASİT BİR VERİ TABANI OLUŞTURMA

a} Ses veya Ses Aletlerini Ayırt Etme

b) Basit Bir veri Tabanı Dosyası Kullanma

 

6.BASİT GRAFİKLERİN YORUMLANMASI

 

7. DİSKET KULLANIMI

a)Disketle ilgili işlemler

b)Kayıt kullanma

 

8.KAYIT İŞLEMİ

 

9. YAZICI KULLANIMI

          10. BİR İLETİŞİM  ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR

Amaç –1:Bilgisayar birimlerini tanıyabilme

Davranışlar :

1.Fareyi gösterme

2.Klavyeyi gösterme

3.Monitörü gösterme

4.Sistem birimlerini gösterme

5.Açma kapama düğmelerini gösterme

Amaç-2:Bilgisayar kullanımında gerekli olan güvenlik tedbirlerini kavrayabilme

Davranışlar :

1.Kablonun güvenliğini açıklayarak söyleme/yazma

2.Prize ıslak elle dokunulmaması gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma

3.Monitöre ıslak elle dokunulmaması gerektiğini açıklayarak söyleme/yazma

 

Amaç-3:Fareyi kullanabilme

Davranışlar :

1.Fareyi hareket ettirerek göstergeci istediği yere getirme

2.Fare üzerindeki Düğmeleri doğru şekilde kullanma

3.Fareyi duyarlı bir programı, göstergeci istenilen şeklin üstüne getirerek düğmelerle çalıştırma

 

Amaç -4:Bilgisayarda oyunlar oynayabilme

Davranışlar :

1.Oyunlarda istediğini seçme

2.İstediği oyunu çalışır hale getirme

3.Oyunun gerektirdiği işlemleri yapma

4.Oyundan çıkma

 

Amaç-5: Fare kullanarak resim çizebilme .

Davranışlar :

1.Fare kullanarak çizgi çizme

2.Fare kullanarak şekil çizme

3.Bir şeklin içini istediği renkte boyama

4.Resim boyamak için istediği renkleri seçme

5.Resimleri istediği renklerde boyama

6.Resmin içinde istediği kelimeyi veya cümleyi yazma

7.İstediği şekli veya yazıyı silerek değiştirme

8.Çizdiği resimleri veya şekilleri bilgisayara kaydetme

 

Amaç-6: Klavyeyi kullanabilme

Davranışlar:

1.Klavyede ara tuşunu kullanma

2.Klavyede yön tuşlarını kullanma

3.Klavyede harfleri kullanma

4.Klavyede rakamları kullanma

5.Silme tuşunu geri tuşunu kullanma

6.Klavyede silme tuşlarını kullanma

 

Amaç-7.Bilgısayarda kayıt yapıp silebilme

Davranışlar :

1.Bilgisayarda yazdığı bir metni kaydetme

2.Bilgisayara kaydettiği bir metni silme

3.Bilgisayara kaydettiği bir şekli silme

4.Bilgisayara kaydettiği bir resmi silme

5.Bilgisayara başkasının yaptığı bir kaydı silme

 

Amaç-8: Özel bir çizim programında hazır resimleri veya şekilleri uygun bir ye   

               re yerleştirerek bir olayı canlandırabilme

Davranışlar :

1.Çizim programına girme

2.Fare yardımıyla şekil silme

3.Fare yardımıyla seçtiği şekli ekranda istediği yere taşıma

4.Sekilleri ekranda uygun yerlere yerleştirerek bir olayı canlandırma

5.İstenilen şekillerin yerlerini değiştirme

6.istenilmeyen şekilleri silme

7.Canlandırdığı olayı kaydetme

Amaç-9. Canlandırdığı olayı açıklayabilme

Davranışlar :

1.Ekranda çizdiği resmi sözlü olarak açıklama

2.Ekranda canlandırdığı bir olayı kelime işlemci yardımıyla bilgisayarda

yazarak anlatma

            3.Yazdığı yazıda hatalı harf veya rakamları silip düzeltme

4.Yazdığı yazıyı bilgisayara kaydetme

5.Bir sonraki sayfaya geçme

6.Bir önceki sayfaya geçme

 

Amaç-10. Sesleri veya ses aletlerini ayırt edebilme

Davranışlar :

1.Bilgisayardan gelen bir sesin hangi araca ait olduğunu fare yardımıyla bulup Gösterme

2.Verilen bir aracın sesinin hangisi olduğunu duyulan sesler arasından seçip gösterme

 

Amaç-11. Basit bir veri tabanı dosyası oluşturabilme

Davranışlar :

1. Bir veri tabanında hazırlanmış listeden istediği adı seçme

2. Bir veri tabanında hazırlanmış listeden istediği telefon numarasını seçme

3. Bir veri tabanında hazırlanmış listeden istediği adresi seçme

4. Arkadaşlarının adlarını yazarak basit bir veri tabanı doyası oluşturma

5. Telefon numaraları yazarak basit bir veri tabanı dosyası oluşturma

6. Kitaplığında bulunan kitapları içeren basit bir veri tabanı dosyası oluşturma

7.Aldığı ders notlarından oluşan basit bir veri tabanı dosyası oluşturma

8.Oluşturduğu veri tabanı dosyasını kaydetme

9.Kaydettiği bir veri tabanı dosyasını kullanma

 

 Amaç- 12. Önceden çizilmiş olarak verilen grafikleri kullanabilme

 Davranışlar:

1. Önceden hazırlanmış bir şekil grafiğini çağırma

2. Çağırdığı şekil grafiğini açıklama

3. Önceden hazırlanmış bir sütun Grafiğini çağırma

4. Çağırdığı sütun grafiğini açıklama

5. Önceden hazırlanmış bir çizgi Grafiğini çağırma

6. Çağırdığı çizgi grafiğini açık1ama

7. Önceden hazırlanmış bir daire Grafiğini çağırma

8. Çağırdığı daire grafiğini açıklama

9. Sütun grafiğini şekil grafiğine çevirme

          10. Şekil grafiğini sütun grafiğine çevirme

 

Amaç 13. Disketle ilgili işlemler yapabilme

Davranışlar :

1. Diskette kayıtlı bir dosyayı arayıp bulma

2. Kayıtlı bir dosyayı çağırma

3. Çağırdığı dosyada gerekli değişiklikleri yapma

Amaç 14. Kayıt kullanabilme

Davranışlar :

1 . Kayıt ortamındaki dosyaları “dır” komutu ile görme

2. Dosyalardan istediğini seçme

3. Bir kayıt ortamından başka bir kayıt ortamına diya aktarma

4. Bir kayıt ortamından gereksiz bir dosyayı silme

5. Bir kayıt ortamındaki dosyanın adını değiştirme

6. Yeni bir dosya açma

 

Amaç- 15. Verilen bir ödevi bilgisayarda hazırlayabilme

Davranışlar :

1. Verilen bir ödevi şekil, resim veya yazı ile bilgisayarda hazırlama

2. Hazırladığı ödevde gerekli değişiklikleri yapma

3. Hazırladığı ödevi kaydetme

4. Hazırladığı ödevi sunma

 

Amaç-16.Yazıcıyı kullanabilme

Davranışlar :

1. Yazıcıyı gösterme

2. Yazıcının kablolarını gösterme

3. Yazıcı düğmesini açma-kapama

4. Yazıcıya kağıt takma

5. Yazıcıdan döküm alma

 

Amaç-17. Bilgisayarı bir iletişim aracı olarak kullanabilme

Davranışlar :

1. Ağ ortamında Öğretmenden mesaj alma

2. Ağ ortamında başka bir kullanıcıya mesaj yollama

3. Bilgisayarın iletişim aracı olarak kullanıldığı yerleri söyleme

 

Amaç 18. Bilgisayarın günlük yaşamımızdaki önemini kavrayabilme

Davranışlar :

1.Büyük mağazalarda alış veriş yaparken bilgisayar kullanılmasının önemini söyleme/yazma

2.Banka işlemlerinde Bankamatik kullanmanın önemini açıklayarak söyleme/Yazma

3.Günlük yaşamında bilgisayarın ve cep hesap makinelerinin önemini açıklayarak söyleme/yazma

4. Ödevlerini Bilgisayarla yapmanın sağladığı kolaylığı açıklayarak söyleme/yazma