Make your own free website on Tripod.com

 

 

3- Asal Sayılar ve Çarpanlara ayırma

 

ÜNİTENİN SÜRESİ: 15 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Doğal sayıların; 2, 5, 3 ve 9 ile bölünebilmesini kavrayabilme

Davranışlar

1. Çift sayılar kümesini yazma

2. Tek sayılar kümesini yazma

3. Bir sayının tek sayı veya çift sayı-olup olmadığını söyleyip yazma

4. Doğal sayılar kümesinde 2 ile bölünebilme kuralını söyleme

5. Bir doğal sayının 2 ile bölünüp bölünmeyeceğini söyleyip yazma

6. Doğal sayılar kümesinde 5 ile bölünebilme kuralını söyleme

7. Bir doğal sayının 5 ile bölünüp bölünemeyeceğini söyleyip yazma

8. Doğal sayılar kümesinde 3 ile bölünebilme kuralını söyleme

9. Bir doğal sayının 3 ile bölünüp bölünemeyeceğini söyleyip yazma

          10. 3 ile bölünebilen doğal sayıları verilenler arasından seçip işaretleme

          11. Doğal sayılar kümesinde 9 ile bölünebilme kuralını söyleme

          12. Bir doğal sayının 9 ile bölünüp bölünemeyeceğini söyleyip yazma

          13. 9 ile bölünebilen doğal sayıları verilenler arasından seçip işaretleme

 

Hedef 2 : Asal sayıları kavrayabilme

Davranışlar

1. Asal sayıları tanımlayarak, özeliklerini söyleyip yazma

2. Verilenler arasından asal sayıları işaretleme

 

Hedef 3 : Doğal sayıları asal çarpanlarına ayırabilme

Davranışlar

1. Bir doğal sayının bölenlerinin kümesini yazma

2. Bir doğal sayının çarpanlarının kümesini yazma

3. Bir sayının çarpanları ile bölenleri arasındaki ilişkiyi örneklerle gösterme

4. Bir doğal sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazma

5. Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırma

6. Çarpanları veya asal çarpanları verilen bir sayıyı yazma

 

Hedef 4 : Doğal sayılarda en büyük ortak bölen(e.b.o.b.) i ve en küçük ortak kat (e.k.o.k.) ı hesaplayabilme

Davranışlar

1. iki doğal sayının ortak bölenleri kümesini yazma

2. iki doğal sayının ortak bölenleri kümesinin en büyük elemanını bulup yazarak bu elemanın e.b.o.b. olduğunu söyleme

3. İki veya ikiden fazla doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırarak e.b.o.b. u bulup yazma

4. iki doğal sayının ortak katlarının kümesini yazma

5. iki doğal sayının ortak katları kümesinin en küçük elemanını bulup yazarak bu elemanın e.k.o.k. olduğunu söyleme

6. İki veya ikiden fazla doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırarak e.k.o.k. u bulup yazma

7. İki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğü ile ortak katlarının en küçüğünün çarpımını, sayıların çarpımı ile karşılaştırıp sonucu söyleyip yazma

8. İki veya ikiden fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğü ile ortak katlarının en küçüğünü aynı işlemde bulup yazma

9. Verilen iki sayının aralarında asal olup olmadığını işlem yaparak gösterme

          10. Aralarında asal sayıların e.b.o.b. unu bulup yazma

          11. Aralarında asal sayıların e.k.o.k. unu bulup yazma

 

Hedef 5 :e.b.o.b. ve e.k.o.k. ile ilgili problem çözebilme

Davranışlar

1. e.k.o.k. yardımıyla çözülebilecek bir problemi çözme

2. e.b.o.b. yardımıyla çözülebilecek bir problemi çözme

3. e.k.o.k. veya e.b.o.b. ile çözülebilecek bir problem yazma

 

KONULAR

1 . 2, 5, 3 ve 9 Sayıları ile Bölünebilme

2. Asal Çarpanlara Ayırma

3. En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat

4. e.b.o.b. ve e.k.o.k. ile ilgili Problemler