Make your own free website on Tripod.com

Anlatım

Amaçlar

 

Öğrencilere:
1. Düzgün ve doğru cümlelerle soru sorabilme, sorulanlara karşılık verebilme, küme ya da sınıfta konuşmalara, tartışmalara katılabilme, varılan sonuçları anlatabilme;
2. Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;
3. Düzeye uygun bir filmi, bir olay yazısını kısaca sırasıyla anlatabilme, ana fikrini belirtebilme, okuduğu bir kitabın konusunu özetleyebilme;
4. Yakın çevrede gördüklerini, bildiklerini, yaptıklarını, yaşadıklarını, dinlediklerini, edindiği bilgileri küme ya da sınıf arkadaşlarına anlatabilme;
5. Yakın çevresi ve kendi yaşayışıyla ilgili bir konu üzerinde duygu ve düşüncelerini düzeye uygun olarak belirtebilme;
6. Günlük hayatta gerekli olan konuşma ve yazışma biçim ve yöntemlerini uygulayabilme;
7. Gereğine uygun ve okunaklı bir yazı ile yazabilme beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

Öğrencilere Kazandırılacak Beceri ve Davranışlar
A. Sözlü Olarak:
1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerine katılabilmek, sonuçları anlatabilmek;
2. Sorulan sorulara birkaç cümle ile düzgün karşılıklar verebilmek;
3. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 200-300  kelimelik bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) kısaca sırasıyla anlatabilmek, ana fikrini belirtebilmek;
4. Gördükleri, yaşadıkları, duydukları,öğrendikleriyle ilgili olarak aldığı notlardan yararlanarak küme ya da sınıf karşısında kısa bir konuşma yapabilmek;
5. Okulda ve çevrede yaşanan önemli olayları ve özel günlerde (millî bayramlar, törenler vb.)görülen, yaşanan ve izlenenleri anlatabilmek;
6.Türlü konularda sorular düzenleyebilmek,sorulan sorulara birkaç cümle ile düzgün karşılıklar verebilmek,bir konu üzerinde arkadaşlarıyla karşılıklı konuşabilmek;

7. Kendini ve başkalarını ya da bir canlıyı, bir yeri anlatabilmek;

8. Basit bir resim,bir tablo ya da karikatür dizisinden anlam çıkarabilmek, resimler arasında bağlantı kurarak,bir olayı açıklayabilmek;
9. Türkçe’den başka derslerle ilgili de olsa belli konu çevresinde sınıfla konuşabilmek, tartışabilmek;

                      10.Yaptığı bir işi ve deneyleri akış sırasıyla anlatabilmek;

                      11. Telefonla konuşabilmek,telefonla konuşma yöntem ve inceliğini öğrenerek uygulayabilmek;

                      12. Yarıda bırakılmış bir öyküyü tamamlayabilmek
                      13. Okuduğu bir kitabı arkadaşlarına anlatabilmek,özetleyebilmek ve kitap üzerindeki düşüncelerini belirtebilmek;

                      14. Basit atasözleri ve özdeyişlerin anlamlarını açıklayabilmek;
                      15. Çevresinin doğal ve toplumsal olaylarını kısaca anlatabilmek.

B. Yazılı Olarak:
1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları 5-6 basit cümle ile anlatabilmek;
2. 6-7 kelimelik bir soruya karşılık verebilmek;
3. Ödevlerinde yerine göre 5-7 kelimelik doğru cümleler kurabilmek;
4. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 200-300 kelimelik bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) özetleyebilmek, ana fikrini  belirtebilmek;
5. Okulda ve çevrede yaşanan önemli olayları ve özel günlerde (millî bayramlar, törenler vb.)görülen, yaşanan ve izlenenleri kısaca (3-4 paragrafla) anlatabilmek;
6. 5-6 cümlelik istek,ısmarlama,kutlama,teşekkür,çağrı yazıları, zarf üstü yazabilmek;
7. Dilekçe,telgraf, alındı,senet yazabilmek;

8. Türkçe’den başka derslerle ilgili de olsa belli konuyu kısaca özetleyebilmek;
9. Okulda yaptığı ve yaşadığı türlü eğitsel etkinliklerin sonuçları üzerinde kısaca bir rapor düzenleyebilmek;

                      10. Okuduğu, incelediği,konular üzerinde not alabilmek ve bunları arkadaşlarına aktarmak için birleştirebilmek;

                      11. Okul içi ve okul dışı yaşayışlarında ve çevrelerinde gördükleri doğal ve toplumsal olayları anlatabilmek;

                      12. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.