Make your own free website on Tripod.com

Anlatım

Amaçlar

 

Öğrencilere:
1. Düzgün ve doğru cümlelerle soru sorabilme, sorulanlara karşılık verebilme, küme ya da sınıfta konuşmalara, tartışmalara katılabilme, varılan sonuçları anlatabilme;
2. Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;
3. Düzeye uygun bir filmi, bir olay yazısını kısaca sırasıyla anlatabilme, ana fikrini belirtebilme, okuduğu bir kitabın konusunu özetleyebilme;
4. Yakın çevrede gördüklerini, bildiklerini, yaptıklarını, yaşadıklarını, dinlediklerini, edindiği bilgileri küme ya da sınıf arkadaşlarına anlatabilme;
5. Yakın çevresi ve kendi yaşayışıyla ilgili bir konu üzerinde duygu ve düşüncelerini düzeye uygun olarak belirtebilme;
6. Günlük hayatta gerekli olan konuşma ve yazışma biçim ve yöntemlerini uygulayabilme;
7. Gereğine uygun ve okunaklı bir yazı ile yazabilme beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

Öğrencilere Kazandırılacak Beceri ve Davranışlar
A. Sözlü Olarak:
1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerine katılabilmek, sonuçları anlatabilmek;
2. Sorulan sorulara birkaç cümle ile düzgün karşılıklar verebilmek;
3. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 - 200 kelimelik bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) kısaca sırasıyla anlatabilmek, ana fikrini belirtebilmek;
4. Gördükleri, yaşadıkları, dinledikleri, edindikleri bilgileri küme ya da sınıf arkadaşlarına anlatabilmek, aktarabilmek;
5. Öğrenmek istedikleri ile ilgili (yer, ad, bilgi) sorular düzenleyebilmek, böyle sorulara cevap verebilmek.
6.Kendini ve başkalarını tanıyabilmek;

7. Basit bir resim ve tablo dizisinden anlam çıkarabilmek, resimlerin arasında bağlantı kurarak,bir olayı açıklayabilmek;
8. Türkçe’den başka derslerle ilgili de olsa belli konu çevresinde sınıfla konuşabilmek, tartışabilmek;
9. Telefonla konuşabilmek,telefonla konuşma yöntem ve inceliğini öğrenerek uygulayabilmek;

                      10. Yarıda kalan bir öyküyü tamamlayabilmek
                      11. Okuduğu kitabın konusunu kısaca anlatabilmek


B. Yazılı Olarak:
1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları 4-5 basit cümle ile anlatabilmek;
2. 5-6 kelimelik bir soruya karşılık verebilmek;
3. Ödevlerinde yerine göre 5 - 7 kelimelik doğru cümleler kurabilmek;
4. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 - 200 kelimelik bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) anlatabilmek, ana fikrini kısaca belirtebilmek;
5. Okulda ve çevrede yaşanan önemli olaylar ve özel günlerde (millî bayramlar, törenler, kazalar vb.)görülenleri anlatabilmektir.
6. 3 - 5 cümlelik istek,ısmarlama,kutlama,teşekkür,çağrı yazıları, zarf üstü, etiket ve fiyat listeleri yazabilmek;
7. Okulda yaptığı ve yaşadığı türlü eğitsel etkinliklerin sonuçları üzerine kısa bir rapor düzenleyebilmektir.
8. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek