Make your own free website on Tripod.com

Anlatım

Amaçlar

Öğrencilere;
1. Kendinin, öğretmenin, aile bireylerinin adlarını ev ve okul adreslerini söyleyip yazabilme;
2. Düzeye, uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;
3. Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü izlenen bir olayı düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;
4. Sınıfta ya da bir topluluk önünde, işitilebilecek anlaşılabilecek gibi güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;
5. Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;
6. Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşma beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

 

Öğrencilere Kazandırılacak Davranışlar
Sözlü olarak:
1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları anlatabilmek.
2. 5-6 kelimelik bir soruya cevap verebilmek.
3. Okunan ya da dinlenen düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü izlenen düzeye uygun bir çizgi filmi, olaylar dizisini bozmadan, ana çizgileriyle anlatabilmek,
4. Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı, görülen bir yeri anlatabilmek,

5. Bir yeri, bir adresi, bir yolu ya da semti açık olarak sorabilmek, böyle bir soru karşısında o yeri tarif edebilmek.

6. Düzeye uygun belli bir konuda konuşabilmek, gerekli kelimeleri yerli yerinde kullanabilmek,

7.Resimleri yorumlayabilmek.olaylar dizisine bağlı kalarak analatabilmek;

8. Türkçe’den başka derslerle ilgili sorulara karşılık verebilmek;

9. Bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek gibi ve güçlük çekmeden konuşabilmek

          10. Konuşmalarında görgü kurallarına uyabilmek;

          11.Küme ve sınıf içinde tartışmalara katılabilmek;

          12.Düzeye uygun ve sanat değeri taşıyan bazı şiirleri ezbere okuyabilmek.

 

Yazılı Olarak
1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları 3-5 basit cümle ile anlatabilmek.
2. 5-6 kelimelik bir soruya karşılık verebilmek,
3. Okunan ya da dinlenen düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir çizgi filmi olaylar dizisini bozmadan, ana çizgileriyle en az 5-6 cümle ile yazabilmek,
4. Görülen yaşanan ve izlenen bir olayı, görülen bir yeri 6-7 cümle ile anlatabilmek.
5. Kısa bir mektup,zarf üstü,kutlama kartı,çağrı yazısı,etiket ve fiyat listesi yazabilmek;

6. Türkçe’den başka derslerle ilgili sorulara cevap verebilmek.
7. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilmek.