Make your own free website on Tripod.com

Anlatım

Amaçlar

Öğrencilere;
1. Kendinin, öğretmenin, aile bireylerinin adlarını ev ve okul adreslerini söyleyip yazabilme;
2. Düzeye, uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;
3. Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü izlenen bir olayı düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;
4. Sınıfta ya da bir topluluk önünde, işitilebilecek anlaşılabilecek gibi güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;
5. Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;
6. Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşma beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

 

Öğrencilere Kazandırılacak Davranışlar
Sözlü olarak:
1. Öğretmeninin, aile bireylerinin adlarını, soyadlarını söyleyebilmek;
2. Evinin adresini söyleyebilmek;
3. 5-6 kelimelik bir soruya cevap verebilmek;

4. 4-5 kelimelik bir soru cümlesi kurabilmek,böyle bir soruya yerine göre 5-6 kelimelik bir cümle ile karşılık verebilmek;

5. Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü vb. 3-5 cümle ile anlatabilmek;
6. Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı kısaca anlatabilmek;
7. Düzeye uygun belli bir konuda konuşabilmek;

8.Basit resimlerden anlam çıkarmak ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklayabilmek;

9. Türkçe’den başka derslerle ilgili sorulara karşılık verebilmek;

          10.Sınıfta işitilebilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.
          11. Konuşmalarında görgü kurallarına uyabilmek;

          12.Bazı tekerlemeleri söyleyebilmek, düzeye uygun ve sanat değeri olan şiirleri ezbere okuyabilmek.

 

Yazılı olarak:
1. Kendi adını, soyadını, okulunu, sınıfını, numarasını yazabilmek;
2. Öğretmenin, aile bireylerinin adlarını, soyadlarını yazabilmek;

3. Evinin adresini yazabilmek;

4. Kurduğu 4-5 kelimelik bir soru cümlesini ve böyle bir soruya verdiği 5-6 kelimelik karşılık yazabilmek; 
5. Düzeye uygun kısa bir masalı, bir öyküyü vb. 3-5 cümleyle anlatabilmek;
6. Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayın 3-5 cümle ile anlatabilmek;
7. Daha önce bilinen bir masalı, bir öyküyü resimlere bakarak 8-10 cümle ile sınıfça yazabilmek;
8.Kısa bir mektup,zarf üstü,kutlama kartı yazabilmek;

9. Söyleyebildiği tekerlemeleri yazabilmek;

          10. Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilmek.