Make your own free website on Tripod.com

 

Anlama

 

AMAÇLAR

 

Öğrencilerin:
1. Edindikleri dinleme, izleme beceri ve alışkanlığını düzeyine göre geliştirmek;
2. Sesli ve sessiz okumayla ilgili beceri ve alışkanlıklarını geliştirmek;
3. Duygu ve düşünce ürünlerinden ve güncel yayınlardan kendi düzeyinde olanları tanıyarak kavramalarını sağlamak;
4. Kelime dağarcığını (dilimizin yapısıyla ilgili özellikleri de sezmiş olarak) düzeylerine göre zenginleştirmek;
5. Sözlük, ansiklopedi vb. başvuru kitapları ve kaynaklardan yararlanabilme alışkanlık ve becerisini kazanmalarını sağlamak;
6. Kitaplardan yararlanma becerisini geliştirmek;
7. Kitap edinme isteğini arttırmak;
8. Dinleme, izleme, okuma yoluyla yakın ve uzak çevrelerine olan ilgilerini genişletmek ve bilgilerini arttırmaktır.

Öğrencilere Kazandırılacak Beceri ve Davranışlar
Dinleme ve izleme tekniği bakımından
1. 10-15 dakikalık bir konuşmayı dinleyebilmek;
2. Bir filmin oynatılacağı, bir konuşmanın yapılacağı, bir temsilin verileceği yere itişip kakışmadın girebilmek; yerine oturabilmek;
3. Konuşmacıya, sanatçıya gerekli saygıyı ve davranışı gösterebilmek;
4. 20-25 dakikalık öykü, masal bandını dinleyebilmek, bir röportajı, bir belgesel filmi, bir çocuk filmini izleyebilmek;
5.Radyoda,televizyonda kendi düzeyindeki bir haberi vb. yayınları dinleyip,izleyebilmek.


Okuma tekniği bakımından
1. 200-300 kelimelik metinleri doğru ve anlamlı olarak (duraklama, vurgu ve tonlama yanlışı yapmadan) okuyabilmek; kelimeleri doğru söyleyebilmek;
2. Sessiz okuma teknik ve alışkanlığı geliştirmek;

3. Kitaplardaki içindekiler, dizin ve sözlük bölümlerinden yararlanabilmek;
4. Yazım kılavuzu, sözlük, ansiklopedi ve kaynak kitaplardan yararlanabilmek;
5. Günlük gazeteleri ve düzeyine uygun dergileri izleyebilmek;

6. Düzeyine uygun ve yararlı kitapları seçip okuma alışkanlığını geliştirebilmek.

 

Anlama tekniği bakımından
1. İzlediği bir filmin, bir oyunun, okuduğu bir öykünün olaylarını, olaylarının sırasını, sebep ve sonuçlarını, belli başlı kişilerin fiziksel ve karakter niteliklerini olayın geçtiği yeri ve zamanın niteliklerini açıklayabilmek;
2. Dinlediği, izlediği bir konuşmanın, filmin ve benzerlerinin, okuduğu bir gazete fıkrasının, mektubun vb. bir fikir ve öykü yazılarının ana fikrini ve belli başlı yardımcı fikirlerini anlayıp belirtebilmek;
3.Bilmediği kelimelerin anlamlarını eşsesli kelimeleri sözün gelişinden( metin içinde) anlayabilmek,sözlüğe bakarak,kelime türetme yollarını kavrayarak, cevaplarıyla ilgilenerek kelime dağarcığını zenginleştirme yöntemini kazanabilmek;

4. Metinlerin belli başlı bölümlerini, paragraflarındaki düşüncelerini sırasıyla kavrayabilmek;
5.Düz ve manzum yazıları olay ve fikir yazılarını ayırt edebilmek; yazarlarının özelliklerini sezebilmek.