Make your own free website on Tripod.com

 

Anlama

AMAÇLAR

 

 

Öğrencilerin:
1. Edindikleri dinleme, izleme beceri ve alışkanlığını düzeyine göre geliştirmek;
2. Sesli ve sessiz okumayla ilgili beceri ve alışkanlıklarını geliştirmek;
3. Duygu ve düşünce ürünlerinden ve güncel yayınlardan kendi düzeyinde olanları tanıyarak kavramalarını sağlamak;
4. Kelime dağarcığını (dilimizin yapısıyla ilgili özellikleri de sezmiş olarak) düzeylerine göre zenginleştirmek;
5. Sözlük, ansiklopedi vb. başvuru kitapları ve kaynaklardan yararlanabilme alışkanlık ve becerisini kazanmalarını sağlamak;
6. Kitaplardan yararlanma becerisini geliştirmek;
7. Kitap edinme isteğini arttırmak;
8. Dinleme, izleme, okuma yoluyla yakın ve uzak çevrelerine olan ilgilerini genişletmek ve bilgilerini arttırmaktır.

Öğrencilere Kazandırılacak Beceri ve Davranışlar
Dinleme ve izleme tekniği bakımından
1. 10-15 dakikalık bir konuşmayı dinleyebilmek;
2. Bir filmin oynatılacağı, bir konuşmanın yapılacağı, bir temsilin verileceği yere itişip kakışmadın girebilmek; sessizce oturabilmek ve sonunda itişmeden dışarıya çıkabilmektir.
3. Konuşmacıya, sanatçıya gerekli saygıyı gösterme ve gerektiğinde uygun biçimde alkışlama alışkanlığını kazandırmak;
4. 15-20 dakikalık öyküyü, masal bandını dinleyebilmek, bir röportajı, bir belgesel filmi, bir çocuk filmini izleyebilmek;
5.Radyoda,televizyonda kendi düzeyindeki bir haberi vb. yayınları dinleyip,izleyebilmek.


Okuma tekniği bakımından
1. 150-200 kelimelik metinleri doğru ve anlamlı olarak (duraklama, vurgu ve tonlama yanlışı yapmadan) okuyabilmek; kelimeleri doğru söyleyebilmek;
2.Sessiz okuma teknik ve alışkanlığı geliştirmek;

3. Kitaplardaki içindekiler, dizin ve sözlük bölümlerinden yararlanabilmek;
4. Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, kaynak kitaplardan, ansiklopedilerden yararlanabilmek;
5. Günlük gazeteleri ve düzeyine uygun dergileri izleyebilmek;

6. Düzeyine uygun ve yararlı kitapları seçip okuyabilmek.

Anlama tekniği bakımından
1.Dinlediği, İzlediği bir filmin, bir oyunun, okuduğu bir öykünün olaylarını, olaylarının sırasını, sebep ve sonuçlarını, belli başlı kişilerin fiziksel ve karakter niteliklerini olayın geçtiği yeri ve zamanı belirtebilmektir.
2. Dinlediği, izlediği bir konuşmanın, filmin ve benzerlerinin, okuduğu bir öykü yazısının(masal, öykü, fıkra vb.) ana fikrini ve bir iki yardımcı fikrini anlayıp belirtebilmek;
3.Bilmediği kelimelerin anlamlarını sözün gelişinden, kelimenin yapısından çıkarabilmek, eşsesli kelimelerin, deyim, terim.. vb. anlamını metin içinde kavrayabilmek, kelime dağarcığını zenginleştirme yollarını sezebilmek;

4. Metinlerin belli başlı bölümlerini, paragraflarındaki düşüncelerini sırasıyla kavrayabilmek;
5.Düz ve manzum yazıları ayırt edebilmek.