Make your own free website on Tripod.com

 

Anlama

AMAÇLAR

 

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme; olay, film vb. şeyleri izleme beceri ve alışkanlığını,

2. Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları,
3. Dinlediklerini, okuduklarını, izlediklerini doğru anlama ve uygulama yeteneğini,
4. Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı,
5. Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından, canlı kaynaklardan vb.den yararlanma istek ve alışkanlığını,

6. Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıma, sevme duygusunu kazandırmaktır.

 

Öğrencilere Kazandırılacak Davranışlar

Dinleme ve izleme tekniği bakımından:
1. Sırada ve iskemlede uygun bir şekilde oturabilmek,

2. Televizyon ve sinema ekranına uygun uzaklıkta oturabilmek,

3. Öğretmenin konuşmasını dinleyebilmek,

4. Annesinin babasının, öğretmeninin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyip, izleyebilmek.
5. Sınıfta ve kümede konuşmacıları sözlerini kesmeden dinleyebilmek.
6. 8-10 dakikalık bir masalı ve öyküyü dinleyebilmek (Anlatandan, kitaptan, okuyandan, plaktan,teyp,radyo vb. araçlardan)
7. Okunan düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek, izleyebilmek.
8. 8-10 dakikalık bir filmi izleyebilmek.
9. Radyo, teyp, pikap vb. araçları başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilmek.

 

Okuma tekniği bakımından:
1. Kitapla göz arasındaki uzaklığı göz sağlığına uygun olarak ayarlayabilmek.
2. Kitaplarını temiz tutmak, yırtmamak, büküp katlamamak, yazı ile işaretlerle kirletmeden kullanabilmek, diğer araç gereçleri ile arkadaşlarının ve okulun eşyasını korumak, kirletmemek, onlara zarar vermemek.
3. Düzeylerine uygun okuma parçalarını dinleyenleri sıkmadan,doğal bir sesle ve doğru okuyabilmek,

4. Açık yazılmış basit bir öyküyü küçük hareketlerle ve kişilerin konuşmalarını canlandırarak okuyabilmek,

5. Sessiz okumada dudak kıpırdatmadan,ses çıkarmadan,gözüyle,içinden okuyabilmek,

6. Kelimeleri doğru söyleyebilmek.
            7. Okunan metnin cümlelerindeki anlam ve duyguya göre ses tonunu ayarlayabilmek,

8. Evde okunacak kitap,dergi gazete vb. okuma gereçlerini çoğaltabilmek ve konularını çeşitlendirebilmek,

9. Düzeye göre hazırlanmış sözlüklerden yararlanabilmek.

          10. Okunan bir kitabın adını ve yazarını öğrenebilmek,

          11. Hızlı ve anlayarak okuyabilmek,

          12. Okumayı kesmeden sayfaları çevirebilmek,

          13. Kitap sayfalarını kıvırmadan açabilmek,

          14. Düzeye uygun tekerleme ve şiirleri okuyabilmek (Öğrenciler şiir ezberlemek için zorlanmamalıdır),

          15. Sınıf, okul ve çocuk kitaplıklarından yararlanabilmek.

          16. Bilgi edinmek için çeşitli kaynaklardan yararlanabilmek.

 

Anlama tekniği bakımından:
1. Resimleri metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.
2.Dinlenen,izlenen,okunan öyküye ya da masala bir başlık bulabilmek,

3.Dinlediği, görüp izlediği (3-5 dakikalık) ya da okuduğu düzeye uygun bir masaldaki, öyküdeki v.b  kahramanların kimler olduğunu,olayları,bu olayların geçtiği yer ve zamanı anlayıp belirtebilmek,sonucu kavrayabilmek.