Make your own free website on Tripod.com

 

Anlama

AMAÇLAR

 

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme; olay, film vb. şeyleri izleme beceri ve alışkanlığını,

2. Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları,
3. Dinlediklerini, okuduklarını, izlediklerini doğru anlama ve uygulama yeteneğini,
4. Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı,
5. Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından, canlı kaynaklardan vb.den yararlanma istek ve alışkanlığını,

6. Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıma, sevme duygusunu kazandırmaktır.

 

Öğrencilere Kazandırılacak Davranışlar

Dinleme ve izleme tekniği bakımından:
1.Sırada ya da bir iskemlede uygun bir şekilde oturabilmek,

2.Televizyon ekranına ve film perdesine uygun uzaklıkta oturabilmek,

3. Öğretmenin konuşmasını dinleyebilmek, izleyebilmek.
4. Annesinin babasının, öğretmeninin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyip, izleyebilmek.
5. Sınıfta ve kümede konuşmacıları sözlerini kesmeden dinleyebilmek.
6. 5-8 dakikalık bir masalı ve öyküyü dinleyebilme. (Anlatandan, kitaptan, okuyandan, plak,teyp vb. araçlardan)
7. Okunan düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek, izleyebilmek.
8. 3-5 dakikalık bir filmi izleyebilmek.
9. Radyo, teyp, pikap vb. araçları başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilmek.

 

Okuma tekniği bakımından:
1. Parmakla ya da kalemle izlemeden ve gereksiz hareketler yapmadan okuyabilmek.
2. Kitapla göz arasındaki uzaklığı göz sağlığına uygun olarak ayarlayabilmek.
3. Kitaplarını temiz tutmak, yırtmamak, büküp katlamamak, yazı ile işaretlerle kirletmeden kullanabilmek, diğer araç gereçleri ile arkadaşlarının ve okulun eşyasını korumak, kirletmemek, onlara zarar vermemek.
4. Düzeylerine uygun okuma parçalarını dinleyenleri sıkmadan,doğal bir sesle ve doğru okuyabilmek(Duraklama,vurgu ve tonlamaya dikkat ederek),

5. Açık yazılmış basit bir öyküyü konuşmalarını canlandırarak okuyabilmek,

6.İki kişi arasındaki bir konuşmayı bir arkadaşıyla karşılıklı okuyabilmek,

7.Sessiz okumada dudak kıpırdatmadan ve ses çıkarmadan gözüyle,içinden okuyabilmek,

8.Kelimeleri doğru söyleyebilmek.
            9.Düzeye uygun tekerleme ve şiirler okuyabilmek (Öğrenciler ezberlemek için zorlanmamalıdır),

          10.Sınıf ve okul kitaplığından yararlanabilmek.

          11.Düzeye göre hazırlanmış sözlüklerden yararlanabilmek.

 

Anlama tekniği bakımından:
1. Resimleri metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.
2.Dinlenen,izlenen,okunan öyküye ya da masala bir başlık bulabilmek,

3.Dinlediği, görüp izlediği (3-5 dakikalık) ya da okuduğu düzeye uygun bir masal, öykü v.b yazılardaki kahramanların kimler olduğunu,olayların geçtiği yer ve zamanı anlayıp belirtebilmek.