Make your own free website on Tripod.com

 

Anlama

AMAÇLAR

 

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme; olay, film vb. şeyleri izleme beceri ve alışkanlığını,

2. Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları,
3. Dinlediklerini, okuduklarını, izlediklerini doğru anlama ve uygulama yeteneğini,
4. Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı,
5. Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından, canlı kaynaklardan vb.den yararlanma istek ve alışkanlığını,

6. Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıma, sevme duygusunu kazandırmaktır.

 

Öğrencilere Kazandırılacak Davranışlar

Dinleme ve izleme tekniği bakımından:
1.Sıra ve bir iskemlede uygun bir şekilde oturabilmek,

2.Televizyon ekranına ve film perdesine uygun uzaklıkta oturabilmek,

3. Öğretmenin konuşmasını dinleyebilmek, izleyebilmek.
4. Annesinin babasının, öğretmeninin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyip, izleyebilmek.
5. Sınıfta konuşmacıları sözlerini kesmeden dinleyebilmek.
6. 3-5 dakikalık bir masalı dinleyebilme. (Anlatanı, kitaptan okuyanı, teyp, pikap vb. araçları)
7. Okunan düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek, izleyebilmek.
8. 3-5 dakikalık bir filmi izleyebilmek.
9. Radyo, teyp, tv gibi araçları başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilmek.

 

Okuma tekniği bakımından:
1. Parmakla ya da kalemle izlemeden vücudu ve başı sallamadan okuyabilme.
2. Kitabı aşağı ve vücudun duruşuna göre, sol elle uygun bir durumda tutabilmek ve sağ elle kitabın sayfalarını kolayca çevirebilmek.
3. Kitapla göz arasındaki uzaklığı göz sağlığına uygun olarak ayarlayabilme.
4. Kitaplarını temiz tutmak, yırtmamak, büküp katlamamak, yazı ile işaretlerle kirletmeden kullanabilmek.
5. Düzeylerine uygun okuma parçalarını doğal bir sesle ve doğru okuyabilmek,

6. Sözcükleri doğru söyleyebilmek.

Anlama tekniği bakımından:
1. Resimleri metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.
2. Dinlediği, görüp izlediği ya da okuduğu, düzeye uygun bir masal, öykü v.b deki kahramanların kimler olduğunu belirtebilmek.