Make your own free website on Tripod.com

 

5- Açılar ve Çokgenler     (ÜNİTENİN SÜRESİ: 18 ders saati)

 

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Eş açıları kavrayabilme

Davranışlar

1. Bir noktada kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan, komşu bütünler ve ters açıları gösterip yazma

2. Ters iki açının kenarları arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

3. Verilen bir açıya ters olan açıyı çizme

4. Ters açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

5. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan birinin ölçüsü verildiğinde, diğerlerinin ölçülerini bulup yazma

6. Bir düzlemde, üç doğrunun birbirlerine göre durumlarını söyleyip yazma

7. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan, yöndeş, iç ters, dış ters açıları gösterip işaretleme

8. Yöndeş, iç ters ve dış ters açıların özeliklerini söyleme

9. Paralel iki doğrunun üçüncü bir doğru ile oluşturduğu açılardan, belirtilen bir açıya göre yöndeş, iç ters ya da dış ters olan açıları gösterme

          10. Ters, iç ters, dış ters ve yöndeş açıların özeliklerinden faydalanarak çeşitli açı hesaplamaları yapma

 

Hedef 2 : Pergel, cetvel yardımıyla temel çizimler yapabilme

Davranışlar

1. Düzlemde verilen bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesini çizme

2. Bir doğru parçasına, pergel ve cetvel yardımıyla eş bir doğru parçası çizme

3. Verilen bir doğru parçasının orta dikmesini, pergel ve cetvel yardımıyla çizme

4. Bir doğruya, üzerindeki bir noktadan pergel ve cetvel yardımıyla dikme çıkma

5. Bir doğruya, dışındaki bir noktadan pergel ve cetvel yardımıyla dikme inme

6. Verilen bir açının açıortayını çizme

7. Verilen bir açıya. pergel ve cetvel yardımıyla eş bir açı çizme

8. Bir doğruya, dışındaki bir noktadan pergel ve cetvel yardımıyla paralel doğru çizme

9. Bir doğruya, verilen uzaklıkta paralel doğrular çizme

 

Hedef 3 : Üçgenin yardımcı elemanlarını kavrayabilme

Davranışlar

1. Verilen bir üçgenin kenarlarını ve açılarını sembol kullanarak yazma

2. Verilen bir üçgenin yüksekliklerini gösterip özeliğini söyleme

3. Verilen bir üçgenin açıortaylarını gösterip özeliğini söyleme

4. Verilen bir üçgenin kenarortaylarını gösterip özeliğini söyleme

 

Hedef 4 : Üçgenin yardımcı elemanlarını çizebilme

Davranışlar

1. Verilen bir üçgenin, belirtilen kenarına ait yüksekliğini çizme

2. Verilen bir üçgenin, belirtilen kenarına ait kenarortayını çizme

3. Verilen bir üçgenin, belirtilen açısına ait açıortayını çizme

 

Hedef 5 : Üçgenin kenarları ve açıları arasındaki bağıntıları kavrayabilme

Davranışlar

1. Bir üçgenin iki kenarının toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

2. Bir üçgende, bir köşedeki iç ve dış açılar arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

3. Bir üçgende bir köşedeki dış açı ile kendisine komşu olmayan iki iç açı arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

4. Bir üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarlar karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

5. Bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu ile bir dik kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi söy leyip yazma

 

Hedef 6 : Üçgenlerde açı hesaplayabilme

Davranışlar

1. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamını bulup yazma

2. Bir üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamını bulup yazma

3. Bir üçgenin bir köşesindeki iç veya dış açılardan birinin ölçüsü verildiğinde,diğer açının ölçüsünü bulup yazma

4. Bir üçgenin iki iç açısının ölçüsü verildiğinde, üçüncü iç açısının ölçüsünü bulup yazma

5. Bir üçgenin bir dış açısının ölçüsü ile farklı köşesindeki bir iç açısının ölçüsü verildiğinde, diğer iç açılarının ölçülerini bulup yazma

6. Bir üçgenin herhangi iki açısının ölçüsü verildiğinde, diğer iç veya dış açıların ölçülerini bulup yazma

7. Tepe açısının veya taban açılarından birisinin ölçüsü verilen ikizkenar üçgenin diğer açılarının ölçülerini bulup yazma

8. Dar açılarından birinin ölçüsü verilen bir dik üçgenin diğer dar açısının ölçüsünü bulup yaz ma

9. Üçgenin açıları arasında verilen bağıntılardan yararlanarak, istenilen açıların ölçülerini bulup yazma

 

Hedef 7 :Çokgenleri kavrayabilme

Davranışlar

1. Çokgeni örneklerle açıklama

2. Verilen bir çokgeni adlandırarak söyleme

3. Verilen bir çokgenin kenarlarını ve köşelerini sembol kullanarak yazma

4. Bir çokgenin bir köşesinin diğer köşelerle birleştirilmesinden elde edilecek üçgen sayısı ile çokgenin kenar sayısı arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

5. Köşe veya kenar sayısı verilen bir çokgenin iç açılarının ölçümleri toplamını veren bağıntıyı söyleyip yazma

6. Düzgün çokgeni örneklerle açıklama

7. Düzgün çokgenlerden; üçgenin, dörtgenin, beşgenin ve altıgenin iç açılarından her birinin ölçülerini veren bağıntıyı söyleyip yazma

 

Hedef 8 :Dörtgen, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, yamuk, deltoid ile bunların elemanları arasındaki ilişkileri kavrayabilme

Davranışlar

1. Verilen bir dörtgenin, kenarlarını ve köşegenlerini adlarıyla söyleyip yazma

2. Verilen bir dörtgenin kenar özeliklerini söyleyip yazma

3. Verilen bir dörtgenin açı özeliklerini söyleyip yazma

4. Verilen bir dörtgenin köşegen özeliklerini söyleyip yazma

5. Yamuk çeşitlerini söyleyip yazma

 

Hedef 9 : Paralelkenarın, eşkenar dörtgenin, karenin, yamuğun ve Deltoidin çevrelerini hesaplaya bilme

Davranışlar

1. Kenar uzunlukları verilen bir paralelkenarın çevresini hesaplayıp yazma

2. Bir kenar uzunluğu verilen bir eşkenar dörtgenin çevresini hesaplayıp yazma

3. Bir kenar uzunluğu verilen bir karenin çevresini hesaplayıp yazma

4. Kenar uzunlukları verilen bir yamuğun çevresini hesaplayıp yazma

5. Kenar uzunlukları verilen bir deltoidin çevresini hesaplayıp yazma

 

Hedef 10 :Paralelkenarın, üçgenin, eşkenar dörtgenin, yamuğun ve deltoidin alanlarını hesaplayabilme

Davranışlar.

1. Bir paralelkenarı kendi alanına eşit alanlı bir dikdörtgene dönüştürerek, meydana gelen dik dörtgenin alanı ile paralelkenarın alanı arasındaki bağıntıyı söyleyip yazma

2. Bir kenar ile bu kenara ait yüksekliği verilen paralelkenarın alanını hesaplayıp yazma

3. Bir paralelkenarın bir köşegeni yardımıyla ayrılan üçgenlerden birinin alanı ile paralelkena rın alanı arasındaki bağıntıyı söyleyip yazma

4. Bir kenarı ve bu kenara ait yüksekliği verilen bir üçgenin alanını hesaplayıp yazma

5. Dik üçgenin alanını hesaplayıp yazma

6. Eşkenar dörtgenin ve deltoidin alanı ile köşegenlerinin uzunlukları arasındaki bağıntıyı söyleyip yazma

7. Köşegenlerinin uzunlukları verilen eşkenar dörtgenin alanını hesaplayıp yazma

8. Köşegenlerinin uzunlukları verilen deltoidin alanını hesaplayıp yazma

9. Bir yamuğun alanını, bilinen çokgen alanları yardımıyla hesaplayıp yazma

          10. Tabanları ve yüksekliği verilen bir yamuğun alanını hesaplayıp yazma

          11. Bir dik yamuğun alanını veren bağıntıyı söyleyip yazma

 

Hedef 11 :Türk bayrağını çizebilme

Davranışlar

1. Bayrak Kanunu'ndaki ölçülere göre verilen Türk bayrağının genişliğini, boyunun uzunluğu nu, dış ay merkezinin uçkurluktan uzaklığını, ayın dış dairesinin çapını, ayın dış ve iç merkezleri arasındaki uzaklığını, ayın iç dairesinin çapını, yıldız dairesinin ayın iç dairesinden uzaklığını, yıldız dairesinin çapını ve uçkurluk genişliğini gösterme

2. Türk bayrağında; dış ay, iç ay, yıldız dairelerinin merkezleri ve yıldızın uçlarından birinin yerini söyleyip gösterme

3. Genişliği verilen Türk bayrağının diğer ölçülerini hesaplayarak çizme

4. Kırmızı ve beyaz kağıt kullanarak, ölçülerine uygun bir Türk bayrağı yapma

 

KONULAR

1. Eş Açılar

2. Temel çizimler

3. Üçgenin Yardımcı Elemanları

4. Üçgenin Kenarları ve Açılan Arasındaki Bağıntılar

5. Çokgenler

6. Dörtgenler ve Elemanları Arasındaki ilişkiler

7. Paralelkenarın, Eşkenar Dörtgenin, Karenin Yamuğun ve Deltoidin Çevreleri

8. Paralelkenarın, Üçgenin, Eşkenar dörtgenin, Yamuğun ve Deltoidin Alanları

9. Türk Bayrağının Çizilmesi