Make your own free website on Tripod.com

 

7- Açı, Üçgen ve Çeşitleri     (ÜNİTENİN SÜRESİ: 9 ders saati)

 

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Açı ve çeşitlerini kavrayabilme

Davranışlar

1. Açıyı tanımlayarak sembolle yazma

2. Verilen bir açının iç ve dış bölgesini gösterme

3. Açı ile açının iç bölgesinin ilişkisini söyleme

4. Açının belirtilen bir bölgesinde bir nokta işaretleme

5. Dar, dik veya geniş açının özeliklerini söyleyip yazma

6. Doğru açının özeliklerini söyleyip yazma

7. Tam açının özeliklerini söyleyip yazma

8. Verilen bir açının çeşidini söyleyip yazma

 

Hedef 2: Dik, dar, geniş, doğru ve tam açıları çizebilme

Davranışlar

1. Verilen türde bir açıyı ölçüye başvurmadan çizme

2. Ölçüsü verilen bir açıyı çizme

 

Hedef 3 : Bütünler, komşu bütünler, tümler ve komşu tümler açıları kavrayabilme

Davranışlar

1. Komşu açıların özeliklerini söyleyip yazma

2. Verilen komşu iki açının ortak olan ve olmayan kenarlarını söyleyip yazma

3. Verilen komşu iki açının ölçüleriyle, bu iki açının oluşturdukları yeni açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

4. Bütünler açıların özeliklerini söyleyip yazma

5. Komşu bütünler açıların özeliklerini söyleyip yazma

6. Tümler açıların özeliklerini söyleyip yazma

7. Komşu tümler açıların özeliklerini söyleyip yazma

8. Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü verildiğinde, diğerinin ölçüsünü bulup yazma

9. Komşu tümler iki açıdan birinin ölçüsü verildiğinde, diğerinin ölçüsünü bulup yazma

          10. İki doğrunun bir noktada kesişimi ile oluşan açılardan, ikişer ikişer komşu ve bütünler olan açıları söyleyip yazma

          11. Çizilmiş olarak verilen şekiller üzerinde, tümler veya bütünler açıları gösterme

 

Hedef 4 :Bütünler, komşu bütünler, tümler ve komşu tümler açıları çizebilme

Davranışlar

1. Toplamları dar, dik veya geniş açı olacak şekilde komşu açılar çizme

2. Verilen bir açının komşu bütünleyenini çizme

3. Verilen bir açının komşu tümleyeneni çizme

 

Hedef 5 : Üçgenin düzlemde ayırdığı bölgeleri kavrayabilme

Davranışlar

1. Çizilmiş olarak verilen bir üçgeni sembol kullanarak yazma

2. Verilen bir üçgenin düzlemde ayırdığı bölgeleri gösterme

3. Verilen bir üçgenin istenilen bölgesinde bir nokta işaretleme

4. Aynı düzlemde verilen bir üçgenle, bir doğrunun kesişim kümesini söyleyip yazma

5. Aynı düzlemde verilen bir üçgenle, bir açının kesişim kümesini söyleyip yazma

6. Aynı düzlemde verilen iki üçgenin kesişim kümesini söyleyip yazma

 

Hedef 6 : Üçgen çeşitlerini kavrayabilme

Davranışlar

1. Kenarlarına göre üçgen çeşitlerini söyleyip yazma

2. Açılarına göre üçgen çeşitlerini söyleyip yazma

3. Verilen bir üçgenin, kenarlarına ve açılarına göre hangi çeşit üçgen olduğunu söyleyip yazma

 

KONULAR

1. Açı ve Çeşitleri

2. Tümler ve Bütünler Açılar

3. Üçgenin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

4. Üçgen Çeşitleri