Make your own free website on Tripod.com

Devlet Memurları Kanunu

Kısım I- Genel Hükümler

Kısım II- Sınıflandırma

Kısım III- Devlet Memurluğuna Alınma

Kısım IV- Hizmet Şartları ve Şekilleri

Kısım V- Mali Hükümler

Kısım VI- Sosyal Haklar ve Yardımlar

Kısım VII- Devlet memurlarınnı Yetiştirilmesi

Kısım VIII- Çeşitli Hükümler

Kısım IX- Geçici Hükümler

Ek Geçici Maddeler