Make your own free website on Tripod.com

                 Y  I  L  L  I  K     P  L  A  N

 

Okulu          : Kazım Orbay İlköğretim Okulu

Sınıfı         : 2-A

Ünite No       : 1

Ünitenin Adı   : Okulumuz Açıldı

Ünitenin süresi: 11.09.2000'den,29.09.2000'e kadar ( 15 işgünü ).

 

 

Mihver Ders    :HAYAT BİLGİSİ

Amaçlar  :

            1.Okulu,öğretmeni ve arkadaşlarını severler.

2.Dayanışma,işbirliği ve sorumluluk duygularına sahip olurlar.

            3.Toplumun mutluluğuna nasıl yararlı olabileceklerini araştırırlar,kendi mutluluklarının,toplumun yükselmesine bağlı olduğunu kavrarlar.

            4.Evde,okulda ve çevrede beraber yaşadıkları insanlara karşı sevgi ve saygı duyarlar.

            5.Aileyi okulu ve yurdu severler,milli duygularını kuvvetlendirirler.

 

Konular :

A-Okulumuz açıldı

            B-Tatilde neler yaptık ?

            C-Sınıfımız

            D-Okulumuz

            E-Okul düzeni

 

Belirli Gün ve Haftalar  :1.İlköğretim Haftası(Okulun açıldığı ilk Hafta).

                                  2.Yangın Haftası(25 Eylül-1 Ekim).

 

 

          İ F A D E   V E   B E C E R İ   D E R S L E R İ

 

Ders : TÜRKÇE

  Amaçlar :

1.Öğrencilere görüp izlediklerini,dinlediklerini,okuduklarını,tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak.

           2.Öğrencilere görüp izlediklerini,dinlediklerini,okuduklarını,incelediklerini ve düşündüklerini,tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak.

 

  Konular :

  A.ANLAMA

      Dinleme ve izleme tekniği bakımından:

           1.Sıra ve iskemlede düzgün şekilde oturabilmek.

           2.Öğretmenin konuşmasını dinleyebilmek,izleyebilmek.

           3.Sınıfta ve kümede konuşmacıları sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

      Okuma Tekniği Bakımından:

           1.Kitapla göz arasındaki uzaklığı göz sağlığı açısından ayarlayabilmek.

           2.Kitaplarını temiz tutmak,yırtmamak,büküp katlamamak,yazı ve işaretler ile kirletmeden kullanabilmek.

           3.Düzeylerine uygun okuma parçalarını doğal bir sesle ve doğru olarak okuyabilmek.

      Anlama tekniği bakımından:

           1.Resimleri,metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

 

  B.ANLATIM

      a.Sözlü olarak:

          1.Öğretmenin,aile bireylerinin,adlarını söyleyebilmek.

          2.Evinin adresini söyleyebilmek.

          3.5-6 kelimelik basit bir soruya cevap verebilmek.

      b.Yazılı olarak:

          1.Kendi adını,soyadını,sınıfını,numarasını yazabilmek.

          2.Bu sınıfın kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek,noktalama işaretlerini kullanabilmek.

 

  C.DİLBİLGİSİ

          1.Kullandığı ve özellikle Hayat bilgisinde geçen kelimeleri düzgün söyleyebilmek.

          2.Kelime dağarcığını zenginleştirmek,insan hayvan,çiçek adları yakın akrabalık terimlerini,gün,ay,mevsim adlarını öğrenebilmek,doğru olarak kullanabilmek.

          3.Cümlenin ilk harfini büyük harfle yazabilmek.

          4.Cümlelerin sonuna nokta ya da soru işareti koyabilmek.

 

  D.YAZI:

1.Sırada oturma kuralları

            2.Yazı araç-gereçleri

 

Okunacak metinler:

 

 

Ders  : MATEMATİK

Amaçlar :

1.Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme.

            2.Varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme.

 

Konular:

            1. Azlık ve çokluk

            2. Sağda, Solda ve Arada

            3. Önde ve Arkada

            4. 100 e kadar; ikişer ritmik sayma

            5. 1 000 e kadar yüzer ve onar ritmik sayma

            6. Küme ve Eleman

            7. Denk Olma veya Olmama

 

 

Ders:RESİM-İŞ

Amaçlar :1.Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazandırabilme.

 

Konular :

1.Araç-Gereç.

            2.İki boyutlu çalışmalar.

            3.Çizgisel çalışmalar.

 

Ders :MÜZİK

Amaçlar :

1.Temel müzik bilgilerine sahip olabilme.

            2.Sesleri temel özellikleriyle tanıyabilme.

            3.Sesler arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme.

Konular :

1.Hayatımızdaki varlıkların hareket ve sesleri.

            2.Oynadığımız oyunlar ve dans müzikleri.

 

Öğrenilecek şarkılar:Halay,Kelebek,Cici Köpeğim.

 

 

Ders :BEDEN EĞİTİMİ

Amaçlar :

1.Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirme,geliştirebilme.

            2.Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi,beceri,tavır ve alışkanlıklar edinebilme.

 

Konular :

1.Ara dinlenmeli ve hız koşuları.

            2.Beden Eğitimi dersinde giyinme.

            3.Durarak ve hız alarak uzağa atlama.

 

 

Ders :BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİK

Konular :Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve seviye grupları dikkate alınarak:

            1.Kültürel ve eğitici çalışmalar.

            2.Güzel konuşma ve yazma.

 

 

 

Yöntemler :Tartışma, gezi-gözlem, soru-cevap, anlatım, rol yapma.

Kaynaklar :

Levha ve Afişler :Okulda uyulacak kurallar, Temizlik kuralları, Okulun bölümleri, Eğitimin önemini gösteren resimler

Video Kasetler : Yaşarken, Eşyaları koruma kolumuz, İlköğretimin Önemi.