Make your own free website on Tripod.com

 

9-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

 

Ü  N  İ  T  E      P  L  A  N  I

 

 

Okulu                           : Kazım Orbay İlköğretim Okulu

Sınıfı                            : 3-D

Ünite No                       : 9

Ünitenin Adı                  : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ünitenin süresi              : 10.04.2000'den,28.04.2000'e kadar ( 15 işgünü ).

 

 

Mihver Ders    :             HAYAT BİLGİSİ

Hedef ve Davranışlar :

Hedef-1.Bayramın anlamını kavrayabilme

Davranışlar :

    1.TBMM'nin açılmasının nedenlerini söyleme

    2.TBMM'nin nerede ve ne zaman açıldığını söyleme

    3.Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasının nedenlerini söyleme

    4.Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için yaptığı hazırlıkları söyleme

    5.Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin dayanışması ile kazanıldığını söyleme

    6.Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda yurdumuzun bağımsızlığa kavuştuğunu söyleme

    7.Milli Egemenliğin anlamını açıklama

    8.Bu bayramın, çocuklara armağan edilmesinin nedenlerini söyleme

 

Hedef-2.Bayram hazırlıklarına katılabilme

Davranışlar :

    1.Sınıfa süs hazırlama

    2.Sınıfın süslenmesine katılma

    3.Atatürk Köşesi düzenleme/geliştirme

    4.Koro çalışmalarına katılma

    5.Ront/oyun çalışmalarına katılma

    6.Okulda, sınıfta ve çevrede bayram hazırlıklarına katılma

 

Hedef-3.Bayram sevincini duyuş

Davranışlar :

    1.Bayram törenine katılma

    2.Bayram töreninde gördüklerini anlatma

    3.Uluslararası Çocuk Şenliğine katılan grupların gösterilerinde izlediklerini söyleme/yazma

    4.Yurdumuza hizmet edenlere saygı duyma

 

KONULAR :

  A- Niçin bayram yapıyoruz ?

     1.Yurdumuzun bir bölümünün işgal edilmesi

     2.Kurtuluş Savaşı

     3.TBMM'nin açılması

     4.Bayramın çocuklara armağan edilmesi

B-Bayram Hazırlıkları

C-Bayram izlenimleri

 

Belirli gün ve haftalar:1.Turizm Haftası(15-22 Nisan).

 

 

İ F A D E   V E   B E C E R İ   D E R S L E R İ

 

Ders : TÜRKÇE

A.ANLAMA

  Amaçlar :Bu derste öğrencilere;

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme,olay,film v.b.izleme beceri ve alışkanlığını;

                       2.Sesli,sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıkları,

                        3.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı,

           4.Sınıf,okul,çocuk kitaplarından,canlı kaynaklardan yararlanma istek, beceri ve alışkanlığını;

             kazandırmak.

 

  Konular:

    Dinleme ve izleme tekniği bakımından:

   1.Öğretmeninin ya da arkadaşının bir başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyip izleyebilmek.

   2.Sınıfta ve kümede konuşmacıları sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

   3.Okunan düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek,izleyebilmek.

 

Okuma Tekniği Bakımından:

           1.Düzeylerine uygun okuma parçalarını doğal bir sesle ve doğru olarak okuyabilmek.

           2.Kelimeleri doğru söyleyebilmek.

           3.Sınıf,okul ve çocuk kitaplığından yararlanabilmek.

           4.Okunan kitabın adını ve yazarını öğrenebilmek.

           5.Okumayı kesmeden sayfaları çevirebilmek.

           6.Kitap sayfalarını kıvırmadan açabilmek.

 

Anlama tekniği bakımından:

           1.Resimleri,metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

           2.Olaylar dizisini bozmadan okuduğunu anlayabilmek.

 

B.ANLATIM

Amaçlar :

           1.Düzeye uygun sorular hazırlayabilme,sorulara cevap verebilme.

           2.Bilinen kısa bir masalı,bir öyküyü,izlenen bir olayı düzeye uygun bir şekilde anlatabilme.

            3.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek,anlaşılabilecek gibi,kelimeleri güçlük çekmeden yerinde kullanabilme.

 

Konular:

Sözlü olarak:

           1.Düzeye uygun bir konu üzerinde tartışabilmek,gerekli kelimeleri yerinde kullanabilmek.

            2.5-6 kelimelik bir soruya cevap verebilmek.

           3.Konuşmalarında görgü kurallarına uyabilmek.

           4.Okunan ya da dinlenen düzeye uygun bir masalı olaylar dizisini bozmadan ana çizgileriyle anlatabilmek.

           Yazılı olarak:

            1.Türkçe`den başka derslerle ilgili sorulara cevap verebilmek.

           2.Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları 3-5 basit cümle ile anlatabilmek.

 

C.DİLBİLGİSİ

  Amaçlar :

           1.Kelime dağarcığını düzeye uygun olarak geliştirebilme.

           2.Bu sınıfların uygulaması gereken yazım kurallarını uygulayabilme ve noktalama işaretlerini kullanabilme.

           3.Tür adlarını,özel adları tanıyabilme bunları adın durumlarına göre biçimlendirip kullanabilme.

           4.Varlıklara özelliklerini,niteliklerini,sayılarını,yaptıkları işleri bildiren kelimeleri tanıyıp söyleme.

 

  Konular :

           1.Kelime dağarcığını zenginleştirmek.

                       2.Özel adların ilk harfini büyük harfle yazabilmek,sırası geldikçe ekleri,kesme işaretleri ile ayırabilmek.

           3.Cümlenin ilk harfini büyük harfle yazabilmek.

           4.Cümlelerin sonuna nokta,soru işareti ya da ünlem koyabilmek.

                       5.Varlıkların özelliklerini,niteliklerini,sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek.

           6.Adları durumlarına uygun biçimleriyle yazılı ve sözlü olarak kullanabilmek.

                       7.Etkinliklere bağlı olarak geçen bileşik kelimeleri yazabilmek.

 

D.YAZI

  Amaç :5-Bitişik eğik yazının özellikleri bilgisi.

  Davranışlar:

            1.Bitişik eğik yazının, duygu ve düşüncelerimizi belirtmek amacıyla her zaman ve her yerde kullandığımız bir yazı çeşidi olduğunu söyleme/yazma.

            2.Bitişik eğik yazının, alışıldıktan sonra daha çabuk ve daha kolay yazıldığını söyleme/yazma.

            3.Bitişik eğik yazıda, harflerin bağlantılarının üstten yapıldığını söyleme/yazma.

            4.Kalemin, bitişik eğik yazı yazarken, kelimenin yazılışı bitene kadar kağıt yüzeyinden kalkmaya cağını söyleme/yazma.

            5.Harflerin noktalarının ve noktalama işaretlerinin, kelimenin yazılışı bittikten sonra konulduğunu söyleme/yazma.

  Amaç :6-Bitişik eğik yazı yazabilme.

  Davranışlar:

            1.Örneğe göre bitişik eğik yazı harflerini yazma.

            2.Bitişik eğik yazı harflerini örneğe bakmadan yazma.

            3.Bitişik eğik yazı harfleri ile heceler yazma.

            4.Bitişik eğik yazı harfleri ile kelimeler yazma.

            5.Bitişik eğik yazı harfleri ile cümleler yazma.

            6.Kısa bir paragrafı bitişik eğik yazı ile yazma.

  Konular    :

1.Bitişik eğik yazı çalışmaları

                a)Bitişik eğik yazının özellikleri

                b)Örneğe göre bitişik eğik yazı harfleri

                c)Bitişik eğik yazı ile kelimeler yazma

                ç)Bitişik eğik yazı ile cümleler yazma

                d)Kısa bir paragrafı bitişik eğik yazı ile yazma

                e)Yazı çalışmalarında eleştiriye açıklık

  Okunacak metinler:

Ders  : MATEMATİK

Bölme İşlemi

Hedef 2 : En çok üç basamaklı doğal sayıları, bir basamaklı sayma sayılarına bölme işlemini yapabilme

Davranışlar

    1. Kalansız olarak bölünebilecek şekilde verilen en çok üç basamaklı bir doğal sayının, bir basamaklı bir sayma sayısına bölme işlemini yaparak bölümü söyleyip yazma

    2. Kalanlı olarak bölünebilecek şekilde verilen en çok üç basamaklı bir doğal sayının, bir basamaklı bir sayma sayısına bölme işlemini yaparak bölümü ve kalanı söyleyip yazma

    3. Kalanlı veya kalansız olarak bölünebilecek şekilde verilen, onlar basamağında "0" bulunan üç basamaklı bir doğal sayıyı; bir basamaklı bir sayma sayısına bölüp, bölümü ve kalanı söyleyip yazma

Hedef 3 : Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Davranışlar

    1. Çarpımı en çok üç basamaklı bir doğal sayı olacak şekilde verilen ve çarpanlarından biri bir basamaklı bir doğal sayı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bölme işleminden yararlanarak bulup yazma

    2. En çok üç basamaklı bir doğal sayının kalansız olarak bir basamaklı bir doğal sayıya bölünmesi işleminde; bölüm, bölen ve bölünen arasındaki ilişkiyi söyleyip yazma

    3. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpma işleminin doğruluğunu, bölme işlemi yoluyla sağlama

    4. En çok iki basamaklı bir doğal sayının, bir basamaklı bir doğal sayıya bölünmesi işleminin doğruluğunu çarpma işlemi yoluyla sağlama

Hedef 4 : Dört işlemi kullanarak problem çözebilme

Davranışlar

    1. Dört basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde; toplama, çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerinden biri veya bir kaçıyla çözülebilecek en çok üç işlemli bir problemi çözme

    2. Dört basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde; toplama, çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerinden biri veya birkaçıyla çözülebilecek en çok üç işlemli bir problem yazma

Konular

    1. Doğal Sayılarla Bölme işlemi

    2. Çarpma ve Bölme işlemleri Arasındaki ilişki

    3. Dört işlemle ilgili Problemler

Ders    :MÜZİK

Amaçlar:

            1.Atatürk’le ilgili şarkı dağarcığına sahip olabilme.

            Davranışlar:1,2,3

            2.Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyleyebilme.

            Davranışlar:1,2,3,4

            3.Çevresindeki Atatürk`le ilgili müzik etkinliklerine katılabilme.

            Davranışlar:1,2

            4.Atatürk’le ilgili şarkı dağarcığını geliştirmeye istekli olabilme.

            Davranışlar:1,2

            5.Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alabilme.

            Davranışlar:1,2,3

Konular:

Atatürk'ümüz ve Müzik

            A.Atatürk'le ilgili şarkı dağarcığımız

            1.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkılarımız.

            2.19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı şarkılarımız.

            3.Atatürk Marşları.

            B.Atatürk şarkıları bize neler düşündürür?

            1.Atatürk'le ilgili şarkıları söylerken düşündüklerimiz.

            2.Atatürk şarkılarından anladıklarımız.

            C.Atatürk'le ilgili çevremizdeki müzik etkinlikleri

            1.Çevremizdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı müzik etkinlikleri.

            2.Çevremizdeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı müzik etkinlikleri.

            3.Çevremizdeki Atatürk'le ilgili diğer müzik etkinlikleri.

Öğrenilecek şarkılar:

Ders :BEDEN EĞİTİMİ

Amaçlar :

            1.Koşularda dostça oynama ve yarışabilme.

           Davranışlar:1,2,3

            2.Atlamalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme.

           Davranışlar:1,2,3,4,5,6,7,8,9

            3.Sıralanma,yürüme ve sıçramalar ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

           Davranışlar:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

            4.Top alıştırmaları ile ilgili temel beceriler edinebilme.

           Davranışlar:1,2,3,4,5

            5.Halk oyunları ve şarkılı oyunlar ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme.

           Davranışlar:1,2,3

Konular :

            1.Koşu oyunları.

            2.Atlamalarla ilgili taklit ve oyunlar.

            3.Dizilme ve sıralanmalarla ilgili oyun ve yarışmalar.

            4.Top fırlatma ve yakalama alıştırmaları.

            5.Halk oyunları.

Ders :RESİM-İŞ

Amaçlar:

            1.Varlıkların özelliklerini çizgisel çalışmalarla anlatabilme.

            Davranışlar:1,2,3

            2.Çalışmalarında sulu boyayı kullanabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4

            3.Masal,öykü,şarkı,şiir,okuma parçası gibi kaynaklar kullanarak Hayal güçlerini zenginleştirici çalışmalar yapabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4,5

            4.Doğal çevre ile ilgili duygularını,düşüncelerini ve izlenimlerini iki boyutlu çalışmalara aktarabilme.

            Davranışlar:1,2,3

            5.Yoğurma maddelerini tanıyabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4,5

            6.Yaratıcılığı geliştirmek için,yoğurma maddeleriyle çalışmalar yapabilme.

            Davranışlar:1,2,3,4,5

Konular:

            1.Çizgisel çalışmalar.

            2.Sulu boya çalışmaları.

            3.Hayal gücünü zenginleştirici çalışmalar.

            4.İki boyutlu çalışmalar.

            5.Yoğurma maddeleriyle yaratıcılığı geliştirici çalışmalar.

Ders :BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

Konular :1.Güzel konuşma ve yazma.

 

Yöntemler : Gezi,soru-cevap,anlatım,gösterip yaptırma,rol yapma.

Kaynaklar :

Levha ve Afişler : Meclisin açılış çalışmalarını gösteren resim ve levhalar.Kurtuluş Savaşı'nı gösteren resim ve levhalar.Çocuk Şenliklerini gösteren resim ve levhalar.

Video Kasetler    : 23 Nisan

Araç ve Gereçler : Atatürk Köşesi, Atatürk Albümü, Türkiye Haritası,Günlük Gazete ve Dergiler, süs araç ve gereçleri.